Warranty 

Jedná se o většinou burzovně obchodovaný opční instrument. Velká většina je vydávána na předem definovanou dobu, obvykle 6 -24 měsíců. Warranty jsou jinou formou opce, tzn. zaručují právo na nákup/prodej  předem určeného podkladového aktiva. Mají možnost vypořádání v penězích nebo dodáním podkladového aktiva. Používají se jako forma zajištění nebo jako spekulace. Ve velké většině se jedná o pákové produkty, tzn. nabízejí možnost nadproporciálního výnosu či ztráty.

Banka nabízí dvě základní varianty:

Kupní warrant (call warrant): spekulace na růst podkladového aktiva

Prodejní warrant  (put warrant): spekulace na pokles podkladového aktiva

Warranty se podobně jako opce prodávají jen za zlomek ceny podkladového aktiva (emisní poměr odběru: 1:10;1:100; 1:1000 / 0,1; 0,01; 0,001), čímž je jejich hodnota mnohem kolísavější. Jejich aktuální hodnotu určuje banka či burza podle emisních podmínek . Na cenu mají vliv: aktuální cena podkladového aktiva, realizační cena, doba do splatnosti, emisní poměr, tržní úroková míra a volatilita podkladového aktiva.

Warranty mají předem určenu realizační cenu, za kterou je možné uplatnit svá práva nákupu/prodeje. Ve warrantech může být použita evropská nebo americká opce.

Další typy  jsou např.: Knock-out nebo Knock-in warranty (je zde navíc bariéra) a v případě jejího dosažení warrant zaniká anebo teprve vzniká.

Jelikož se jedná o velmi rizikový instrument, je doporučován pouze zkušeným investorům.