Reverzně konvertibilní dluhopis 5% Europa Protect Aktienanleihe Uveřejněné produktové informace jsou určeny čistě pro investory, kteří již mají produkt ve svém portfoliu. Tyto údaje neslouží jako doporučení ani jako nabídka k nákupu těchto cenných papírů.
Změna+0,35 (+0,34 %) Nákup103,02 % Prodej104,52 % Poslední aktualizace23.04.2019
07:16:52.050
UTC
BariéraEUR 55,00 StrikeEUR 100,00 Maximální zisk p.a.1,18 % Úroková míra v % p.a.5,00 %
Název
Reverzně konvertibilní dluhopis na 5% Europa Protect Aktienanleihe Basiswert
ISIN / WKN
AT0000A1XAV6 / RC0M1R
Max. zisk v %
0,46 %
Max. zisk v % p.a.
1,18 %
Úroková míra při splatnosti
-
Úroková míra v % p.a.
5,00 %
Cena podkl. aktiva
-
Počáteční hodnota
EUR 100,00
Strike
EUR 100,00
Bariéra
EUR 55,00
Vzdálenost od strike v %
-
Vzdálenost od bariéry
-
Bariéra prolomena
ne
Počet akcií
-
Nominální hodnota
EUR 1.000
Vyplacený kupón
5,00 % dne 12.09.2018
Informace o splatnosti
Den prvního ocenění
08.09.2017
Datum emise
11.09.2017
Den posledního přecenění
09.09.2019
Den splatnosti
12.09.2019
Klasifikace produktu
Investiční produkt bez kapitálové ochrany
Typ CP
Reverzně konvertibilní dluhopis (1230)
Reverzně konvertibilní dluhopis Typ
Reverzně konvertibilní dluhopis s ochranou
Země / Region podkladu
-
Vhodné pro vývoj na trhu
mírně rostoucí trh
Observation barrier
závěrečná cena
Emisní cena
100,00 %
Spread homogenizovaný
-
Spread v %
1,46 %
Multiplier
-
Měna produktu
EUR
Měna podkladového aktiva
-
Způsob vypořádání
Finanční vypořádání / Fyzické dodání
Daňový režim
Daň z kapitálových příjmů / Srážková daň EU
Veřejná nabídka v
Rakousko, Německo, Itálie, Maďarsko, Polsko, Česká republika, Slovensko, Chorvatsko, Rumunsko, Slovinsko
Uvedení na trh
Vídeň, Frankfurt, Stuttgart
Poznámky

5 % akciový dluhopis na Evropu nabízí fixní roční úrokový výnos ve výši 5 % a částečné zajištění investovaného kapitálu. Fixní úrok bude v každém případě ročně vyplacen, nezávisle na vývoji podkladových akcií (Anheuser-Busch InBev N.V., Generali S.p.A. a Koninklijke Philips N.V.) Výplata nominální hodnoty je závislá na vývoji podkladových akcií: k datu fixace bude vzdálenost k bariéře 45 % (rizikový poštář).

Certifikát bude splacen za 100 % nominální hodnoty ke dni splatnosti (září 2019), za předpokladu, že během období pozorování budou hodnoty všech tří podkladových akcií vždy nad bariérou na 55 % (průběžné denní pozorování) 100 % nominální hodnoty bude také vyplaceno v případě, že závěrečné hodnoty podkladových akcií budou nad svými počátečními hodnotami k poslednímu dni pozorování, nezávisle na tom zda byla bariéra na 55 % dosažena nebo proražena některou z nich během období pozorování.

V případě, že bude dosažena nebo proražena bariéra a k poslednímu dni pozorování bude závěrečný kurz alespo¿ jedné z podkladových akcií pod svou počáteční hodnotou, obdrží investor akcii s nejhorším vývojem.