Bonusový certifikát Dividendové Akcie Bonus 3 Uveřejněné produktové informace jsou určeny čistě pro investory, kteří již mají produkt ve svém portfoliu. Tyto údaje neslouží jako doporučení ani jako nabídka k nákupu těchto cenných papírů.
ISINAT0000A2AQQ8 WKNRC0V03 Podkladové aktivumSTOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index Typ produktuBonusový certifikát s Cap
Den splatnosti29.11.2024 V úpisu do26.11.2019 Veřejná nabídkaRakousko, Německo, Itálie, Maďarsko, Polsko, Česká republika, Slovensko, Bulharsko, Chorvatsko, Rumunsko, Slovinsko
Poznámky

S certifikátem Dividendové Akcie Bonus 3 od Raiffeisen Centrobank AG denominovaným v CZK získá investor k Datu splatnosti (listopad 2024) bonusový výnos ve výši 17 % za 5 let vyplácený při splatnosti certifikátu, pokud uzavírací hodnota podkladového indexu v Poslední den pozorování neklesne o 40 % nebo více pod úroveň Počáteční hodnoty podkladového indexu.