Personál
Počet zaměstnanců na konci roku
Staff turnover in EUR
Turnover Label
Akcie denominované v EUR
Počet vydaných akcií (v milionech)
Dividenda na akcii
Zisk na akcii bez emise nových akcií
Přhled zisků a ztrát v milionech EUR dle IAS/IFRS
Obrat
Provozní zisk (EBIT)
Zisk před zdaněním (EBT)
Annual net profit/ loss
Rozvaha v milionech EUR IAS/IFRS
Aktiva
Celková běžná aktiva
Celková fixní aktiva
Celková aktiva
Závazky
Celkové krátkodobé závazky
Celkové dlouhodobé závazky
Oprávky celkem
Základní kapitál
Celkové závazky
Management:
Ondrej Vlcek
Charles Walton
Jaya Baloo
Julio Bezerra
Lisa Carey
Michal Pechoucek
Peter Turner
Rebecca Grattan
Stuart Simpson
Trudy Cooke
Vita Santrucek
Představenstvo:
John Schwarz
Belinda Carew-Jones
Eduard Kucera
Maggie Jones
Pavel Baudi¿
Stuart Simpson
Tamara Minick-Scokalo
Warren Finegold
Struktura akcionářů v %:
Barclays Bank Plc (Private Banking) 2,615
BlackRock Advisors LLC 1,794
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. 2,77
Eduard Kucera 9,62
Legal & General Investment Management Ltd. 2,1
National Bank Trust, Inc. 2,551
Natixis Investment Managers International SA 2,341
Ondrej Vlcek 2,323
Pavel Baudi¿ 24,792
Société Générale SA 4,617
free float 44,477
Adresa: 110 High Holborn, WC1V 6JS London
T:
F:
I: http://www.avast.com
E: