Personál
Počet zaměstnanců na konci roku
Staff turnover in EUR
Turnover Label
Akcie denominované v EUR
Počet vydaných akcií (v milionech)
Dividenda na akcii
Zisk na akcii bez emise nových akcií
Přhled zisků a ztrát v milionech EUR dle IAS/IFRS
Obrat
Provozní zisk (EBIT)
Zisk před zdaněním (EBT)
Annual net profit/ loss
Rozvaha v milionech EUR IAS/IFRS
Aktiva
Celková běžná aktiva
Celková fixní aktiva
Celková aktiva
Závazky
Celkové krátkodobé závazky
Celkové dlouhodobé závazky
Oprávky celkem
Základní kapitál
Celkové závazky
Management:
Markus Mühleisen
Norbert Harringer
Ingrid-?Helen Arnold
Stephan Büttner
Představenstvo:
Erwin Hameseder
Hans-Jörg Gebhard
Thomas Kirchberg
Wolfgang Heer
Andreas Klamler
Ernst Karpfinger
Gerhard Kottbauer
Helmut Friedl
Josef Pröll
Klaus Buchleitner
Stephan Savic
Thomas Buder
Struktura akcionářů v %:
AGRANA Zucker, Stärke und Frucht Holding AG 78,342
Dimensional Fund Advisors LP 0,897
Erste Asset Management GmbH 0,41
Fourton Fund Management Co. Ltd. 0,16
Kreissparkasse Biberach 0,192
Norges Bank Investment Management 0,372
Raiffeisen-Holding Niederösterreich Wien reg. Gen.mbH 0,24
Schroder Investment Management (Switzerland) AG 0,187
Südzucker AG 2,742
The Vanguard Group, Inc. 0,383
free float 16,075
Adresa: Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien
T: 43-1-211-37-0
F: 43-1-211-37-12998
I: http://www.agrana.com
E: info.ab@agrana.com