Raiffeisen Investiční společnost 

Raiffeisen investiční společnost a.s. byla založena na konci roku 2012 a v dubnu následujícího roku získala od České národní banky povolení k činnosti. Jejím zakladatelem a jediným akcionářem je Raiffeisenbank a.s. 

Investiční společnost byla budována s úmyslem vytvořit vlastní distribuční a obchodní model v těsné součinnosti s mateřskou bankou. Produktová nabídka bude doplňovat nabídku skupiny Raiffeisen v oblasti investičních nástrojů, zejména podílových fondů pro retailové klienty a klienty privátní banky Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Cílem investiční společnosti je rovněž plnohodnotně navázat a rozvíjet ve skupině Raiffeisen již několik let úspěšně fungující asset management (diskrecionální správa klientských aktiv).

Nabídka našich fondů:

Veškeré další informace naleznete na oficiálních stránkách Raiffeisen investiční společnosti: www.rfis.cz. 

Ke dni 31. 3. 2016 zanikají dluhopisové indexy EFFAS. Společnost Bloomberg tak završuje proces převzetí EFFAS indexů a přechází na stávající indexy Bloomberg Global Fixed Income Substitute, Bloomberg indexy mají velmi podobnou strukturu jako indexy EFFAS. V následující tabulce je seznam původních indexů EFFAS a k nim příslušejících nových substitutů: