Maržové obchody 

Aktiva, včetně cenných papírů, je možné kupovat na úvěr jako maržový obchod. Jedná se o formu investování do cenných papírů či jiných aktiv, kdy klient očekává růst jejich ceny. Je to v podstatě složená operace skládající se z koupě CP pro klienta a poskytnutého úvěru klientovi s tím, že tento úvěr je zajištěn kupovanými CP.

Jedná se o extrémně ziskovou ale i ztrátovou metodu díky pákovému mechanismu, který je pro maržové obchodování charakteristický. Jakákoliv změna ceny akcie potom zvyšuje možný zisk či ztrátu z investice na několikanásobek. Investor se plně podílí na ziscích či ztrátách, které z obchodu vyplývají.

Obchodník koupí na úvěr cenné papíry (půjčí si na svou investici s předem domluvenou úrokovou sazbou) a koupené CP se poskytnou jako kolaterál. Pokud investice vyjde, jak klient očekává (cena akcií vzroste), splatí půjčku s úrokem a zbytek si nechává. Tyto obchody se využívají především ke spekulativním investicím.

Obchodování na úvěr není pro nezkušené investory.

Zjednodušený příklad:

Investor na účet složí zálohu, např. ve výši 10 % (100 000 Kč). Poté koupí 10 000 ks akcií za 100 Kč. Pokud následující den dojde k růstu jejich ceny o 5 % (kurz vzroste na 105 Kč) a investor se rozhodne akcie prodat, obdrží 1 050 000 Kč. Když odečte vypůjčené peníze (1 050 000 - 900 000), tak mu na účtu zbývá 150 000 Kč a dosáhl zhodnocení 50 % za jeden den.*

*Jedná se o zjednodušený příklad bez zahrnutí poplatků, úroků či daně ze zisku.