3 % EVROPA/SVĚT BONUS & BEZPEČÍ 4 - v úpisu do 02.04.2020!

3 % EVROPA/SVĚT BONUS & BEZPEČÍ 4 - v úpisu do 02.04.2020!

Fixní roční úrok 3 % a ochranna bariéra na 49 % počáteční hodnot renomovaných indexů.

Reklama

Investoři, kteří v následujících pěti letech očekávají minimálně stabilní vývoj evropské a světové ekonomiky a nepředpokládají propady na burzách o 51 % nebo více, mají s tímto bonusovým certifikátem 3 % EVROPA/SVĚT BONUS & BEZPEČÍ 4 příležitost investovat s atraktivním ročním výnosem a zároveň s bezpečnostním polštářem.

Tento produkt bez kapitálové ochrany spojuje výplatu ročního fixního úroku ve výši 3 % bez ohledu na vývoj podkladových indexů v průběhu trvání produktu a výplatu nominální hodnoty certifikátu s ohledem na Bariéru a vývoj uzavíracích hodnot podkladových indexů v období pozorování. Doba splatnosti certifikátu je pět let.

Výplatní profil:

K datu fixace bude stanovena počáteční hodnota každého z podkladových indexů (uzavírací hodnoty EURO STOXX® Select Dividend 30 a STOXX® Global Select Dividend 100) a bariéra (49 % počáteční hodnoty).

FIXNÍ ÚROK ve výši 3 % ročně bude v každém případě vyplacen, nezávisle na vývoji obou podkladových indexů po dobu držení certifikátu do splatnosti (odpovídá 5 x 30 EUR za certifikát).

VÝPLATA nominální hodnota certifikátu je závislá na vývoji podkladových indexů v období pozorování. Během období pozorování budou hodnoty podkladových indexů průběžně kontrolovány a porovnávány s bariérou. K poslednímu dni pozorování nastane jeden z následujících scénářů:

Emisní cena 100 % (nominální hodnota 1.000 EUR) během upisovacího období. Další informace jakož i dokument sdělení klíčových informací naleznete na produktové stránce.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na +43 1 515 20-484.

Team “Strukturovaných produktů” Raiffeisen CentrobankInformace o dalších příležitostech a rizicích spojených s tímto produktem si prosím přečtěte Základní Prospekt (včetně případných dodatků), který je zveřejněný na www.rcb.at/en/securitiesprospectus. Další informace můžete rovněž nalézt ve Sdělení Klíčových Informací a také v "Klientské a regulatorní informace" na www.rcb.at/en/customerinformation. Schválení Základního prospektu rakouským Úřadem pro dohled nad finančním trhem není možné chápat jako doporučení k nákupu finančních instrumentů ze strany Úřadu pro dohled nad finančním trhem. Chystáte se zakoupit produkt, který je složitý a může být obtížné jej pochopit. Doporučujeme si přečíst Základní Prospekt před investičním rozhodnutím. Pokud se investor rozhodne investovat do tohoto certifikátu, přijímá kreditní riziko Emitenta. Certifikáty podléhají zvláštním pravidlům, které mohou být znevýhodňující v případě platební neschopnosti RCB (například zastavení vyplácení úroků) - viz www.rcb.at/en/basag. Během platnosti, může cena finančního instrumentu klesnout pod hodnotu kapitálové ochrany.

Raiffeisen Centrobank podléhá dohledu Úřadu pro dohled nad finančním trhem, Rakouské Národní Bance a také Evropské Centrální Bance, dle jednotných principů dohledu (Single Suppervisory Mechanism - SSM, Council Regulation (EU) No. 1024/2013).

Základní data:
  • ISIN: AT0000A2D8F1
  • Den prvního ocenění: 03.04.2020
  • Splatnost: 5 let
    (Den splatnosti: 07.04.2025)
  • Uvedení na trh: Vídeň, Frankfurt, Stuttgart
Kontakt
Team Investičních produktů
T: +420 800 900 900
F: +420 234 402 887
E: InvestmentProduct(at)rb.cz