4,4 % EVROPSKÉ INDEXY BONUS - v úpisu do 29.05.2019

4,4 % EVROPSKÉ INDEXY BONUS - v úpisu do 29.05.2019

Fixní roční úrok ve výši 4,4 % a bariéra na 50 % počátečních hodnot podkladových indexů.

Fixní roční úrok ve výši 4,4 % a bariéra na 50 % počátečních hodnot podkladových indexů.

Investoři, kteří v následujících třech letech očekávají minimálně stabilní vývoj evropské ekonomiky a nepředpokládají propady na burzách o 50 % nebo více mají s tímto bonusovým certifikátem 4,40 % EVROPSKÉ INDEXY BONUS příležitost investovat s atraktivním ročním výnosem a zároveň s komfortním bezpečnostním polštářem. Jedná se o investiční produkt bez kapitálové ochrany, který spojuje fixní výplatu ročního úroku 4,4 % (vypláceno pololetně 6 x 2,2 %) s bariérou vzdálenou 50 % ke dni fixace.

Fixní úrok ve výši 4,40 % ročně, bude v každém případě pololetně vyplacen (6 x 2,2 %), nezávisle na vývoji podkladových indexů. Vzdálenost k bariéře (bezpečnostní polštář) je na začátku stanovena na 50 %.

Certifikát vyplatí ke dni splatnosti (květen 2022) 100 % nominální hodnoty, pokud budou hodnoty podkladových indexů EURO STOXX® Select Dividend 30, Euro STOXX® Banks Price EUR a STOXX® Europe 600 Basic Resources k poslednímu dni pozorování nad bariérou 50 % z počátečních hodnot. Bude-li bariéra na 50 % počáteční hodnoty podkladových indexů, kterýmkoliv ze tří podkladových indexů dosažena, či proražena, bude vyplacena hodnota odpovídající vývoji podkladového indexu s nejhorším vývojem (procentní vývoj od počáteční hodnoty k uzavírací hodnotě k poslednímu dni pozorování) – „Worst of“.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na +43 1 515 20-484.

Team “Strukturovaných produktů” Raiffeisen CentrobankKonečné podmínky k tomuto produktu jsou uloženy u Österreichische Kontrollbank AG a byly schváleny rakouským Úřadem pro dohled nad finančním trhem. Veškeré produkty podléhají Základnímu prospektu pro Emisní program Raiffeisen Centrobank AG (včetně případných dodatků), který je zveřejněn na www.rcb.at/Prospekty k cenným papírům a obsahují rizika a podmínky finančních produktů.

Další informace naleznete také ve sdělení klíčových informací k jednotlivým produktům zveřejněné na www.rcb.at.

Raiffeisen Centrobank AG podléhá rovněž dohledu Evropské Centrální Banky (ECB) dle jednotných principů dohledu (Single Suppervisory Mechanism - SSM), který se skládá z národních odpovědných orgánů ECB. (nařízení EU číslo 1024/2013 - SSM-nařízení - Council Regulation (EU) No 1024/2013.

Základní data:
  • ISIN: AT0000A283H9
  • Upisovací období: 23.04. - 29.05.2019
  • Den prvního ocenění: 30.05.2019
  • Splatnost: 3 roky
    (Den splatnosti: 31.05.2022)
  • Uvedení na trh:
  • Emisní cena: 100,00 %
Kontakt
Team Investičních produktů
T: +420 800 900 900
F: +420 234 402 887
E: InvestmentProduct(at)rb.cz