Certifikát s kapitálovou ochranou Evropa Blue Chip Bond

Certifikát s kapitálovou ochranou Evropa Blue Chip Bond

Příležitost k ročnímu úroku ve výši 3 % a 100% kapitálová ochrana ke dni splatnosti.

Garantovaný certifikát EVROPA BLUE CHIP BOND, navázaný na vývoj evropských indexů EURO STOXX® Banks EUR, STOXX® Europe 600 Food & Beverages EUR a STOXX® Europe 600 Basic Resources EUR, představuje investiční produkt s ochranou nominální hodnoty při výplatě k datu splatnosti ve výši 100 %. Každý z vybraných indexů obsahuje nejlepší evropské společnosti z různých oborů. Investoři, kteří věří ve stabilní vývoj těchto indexů a zároveň nechtějí přijít o ochranu svého investovaného kapitálu, mají s tímto garantovaným certifikátem příležitost k úroku ve výši 3 %, vyplácenému ročně v případě splnění podmínky pro výplatu úroku. Doba splatnosti certifikátu činí tři
roky.

FUNKCIONALITA
K datu fixace bude stanovena počáteční hodnota každého z podkladových indexů (uzavírací hodnoty indexů EURO STOXX® Banks EUR, STOXX® Europe 600 Food & Beverages EUR a STOXX® Europe 600 Basic Resources EUR).

  • SCÉNÁŘ 1: Hodnoty všech tří podkladových indexů budou k Datům pozorování pro výplatu úroků na nebo nad Úrovní pro výplatu úroku:

Budou-li uzavírací hodnoty indexů EURO STOXX® Banks EUR, STOXX® Europe 600 Food & Beverages EUR a STOXX® Europe 600 Basic Resources EUR k datům pozorování pro výplatu úroků na nebo nad úrovní pro výplatu úroku:

--> Výplata úroku ve výši 3 % ročně po dobu držení certifikátu do data splatnosti (odpovídá 3 x CZK 30 za certifikát)
--> Výplata 100 % nominální hodnoty k datu splatnosti

  • SCÉNÁŘ 2: Vývoj minimálně jednoho z podkladových indexů bude k datům pozorování pro výplatu úroků pod úrovní pro výplatu úroku:

Pokud bude uzavírací hodnota alespoň jednoho podkladového indexu k datům pozorování pro výplatu úroků pod úrovní pro výplatu úroku:

--> Nebude vyplacen úrok za příslušný rok (příležitost pro výplatu v dalších letech zůstává v platnosti)
--> Výplata 100 % nominální hodnoty k datu splatnosti (kapitálová ochrana)

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na +43 1 515 20-484.

Team “Strukturovaných produktů” Raiffeisen CentrobankKonečné podmínky k tomuto produktu jsou uloženy u Österreichische Kontrollbank AG a byly schváleny rakouským Úřadem pro dohled nad finančním trhem. Veškeré produkty podléhají Základnímu prospektu pro Emisní program Raiffeisen Centrobank AG (včetně případných dodatků), který je zveřejněn na www.rcb.at/Prospekty k cenným papírům a obsahují rizika a podmínky finančních produktů.

Další informace naleznete také ve sdělení klíčových informací k jednotlivým produktům zveřejněné na www.rcb.at.

Raiffeisen Centrobank AG podléhá rovněž dohledu Evropské Centrální Banky (ECB) dle jednotných principů dohledu (Single Suppervisory Mechanism - SSM), který se skládá z národních odpovědných orgánů ECB. (nařízení EU číslo 1024/2013 - SSM-nařízení - Council Regulation (EU) No 1024/2013.

Základní data:
  • ISIN: AT0000A28F20
  • Upisovací období: 07.06. - 29.07.2019
  • Den prvního ocenění: 30.07.2019
  • Splatnost: 3 roky
    (Den splatnosti: 01.08.2022)
  • Uvedení na trh:
  • Emisní cena: 100,00 %
Kontakt
Team Investičních produktů
T: +420 800 900 900
F: +420 234 402 887
E: InvestmentProduct(at)rb.cz