Dividendové akcie bonus 3 - v úpisu do 26. 11. 2019!

Dividendové akcie bonus 3 - v úpisu do 26. 11. 2019!

Příležitost k bonusovému výnosu ve výši 17 % a ochranná bariéra na 60 % počáteční hodnoty podkladového indexu.

Investoři, kteří věří minimálně ve stabilní vývoj světové ekonomiky v následujících pěti letech a propady na trzích o 40 % nebo více považují spíše za nepravděpodobné, mají s novým certifikátem Dividendové akcie bonus 3příležitost k zajímavému výnosu s částečným zajištěním investovaného kapitálu až k bariéře.

Bariéra je stanovena na 60 % počáteční hodnoty podkladového indexu - to znamená, že vzdálenost k bariéře (bezpečnostní polštář) je na začátku vzdálená 40 % od počáteční hodnoty. Bariéra je sledována pouze jednou po pěti letech k poslednímu dni pozorování.

Výplatní profil:
Certifikát vyplatí ke dni splatnosti (listopad 2024) CZK 1.170 za CZK 1.000 nominální hodnoty, pokud index STOXX® Global Select Dividend 100 k poslednímu dni pozorování nedosáhne nebo neprorazí bariéru na 60 %.

Bude-li bariéra dosažena nebo proražena, nebude nadále bonusový mechanismus v platnosti: V tomto případě bude výplata odpovídat vývoji podkladového indexu (procentní vývoj od počáteční hodnoty do posledního dne pozorování).

Emisní cena 100 % (nominální hodnota CZK 1.000) během upisovacího období. Další informace jakož i dokument sdělení klíčových informací naleznete na produktové stránce.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na +43 1 515 20-484.

Team “Strukturovaných produktů” Raiffeisen CentrobankKonečné podmínky k tomuto produktu jsou uloženy u Österreichische Kontrollbank AG a byly schváleny rakouským Úřadem pro dohled nad finančním trhem. Veškeré produkty podléhají Základnímu prospektu pro Emisní program Raiffeisen Centrobank AG (včetně případných dodatků), který je zveřejněn na www.rcb.at/Prospekty k cenným papírům.

Raiffeisen Centrobank AG podléhá rovněž dohledu Evropské Centrální Banky (ECB) dle jednotných principů dohledu (Single Suppervisory Mechanism - SSM), který se skládá z národních odpovědných orgánů ECB. (nařízení EU číslo 1024/2013 - SSM-nařízení - Council Regulation (EU) No 1024/2013.

Základní data:
  • ISIN: AT0000A2AQQ8
  • Upisovací období: 07.10. - 26.11.2019
  • Den prvního ocenění: 27.11.2019
  • Splatnost: 5 let
    (Den splatnosti: 29.11.2024)
  • Uvedení na trh:
  • Emisní cena: 100,00 %
Kontakt
Team Investičních produktů
T: +420 800 900 900
F: +420 234 402 887
E: InvestmentProduct(at)rb.cz