EVROPA / AMERIKA BONUS - v úpisu do 28.06.2021!

EVROPA / AMERIKA BONUS - v úpisu do 28.06.2021!

PŘÍLEŽITOST K BONUSOVÉMU VÝNOSU VE VÝŠI 11 % A OCHRANNÁ BARIÉRA NA 60 % POČÁTEČNÍ HODNOTY PODKLADOVÉHO INDEXU

Evropa a Amerika patří mezi motory světové ekonomiky a akciové tituly těchto zemí jsou nedílnou součástí nejednoho portfolia. Přesto přímá investice do akcií není pro každého. A právě pro tyto investory, kteří věří v minimálně stabilní vývoj americké a evropské ekonomiky a přitom nechtějí riskovat přímou investici do akcií, je určen certifikát EVROPA / AMERIKA BONUS. Certifikát nabízí k datu splatnosti příležitost k výplatě 111 % a také částečnou ochranu nominální hodnoty certifikátu s ohledem na bariéru.

Bariéra je stanovena na 60 % počáteční hodnoty podkladových indexů - to znamená, že vzdálenost k bariéře (bezpečnostní polštář) je na začátku vzdálená 40 % od počátečních hodnot. Bariéra je sledována pouze jednou po třech a půl letech k poslednímu dni pozorování.

Výplatní profil:
Certifikát vyplatí ke dni splatnosti (prosinec 2024) 1.110 CZK za 1.000 CZK nominální hodnoty, pokud indexy STOXX® Global Select Dividend 100 a S&P 500®  k poslednímu dni pozorování nedosáhnou nebo neprorazí bariéru na 60 %.

Bude-li bariéra kterýmkoliv z podkladových indexů dosažena nebo proražena, bude výplata odpovídat vývoji podkladového indexu s negativnějším vývojem – “worst of” (procentní vývoj od počáteční hodnoty do posledního dne pozorování).                                                          

Emisní cena 100 % (nominální hodnota 1.000 CZK) během upisovacího období. Další informace jakož i dokument sdělení klíčových informací naleznete na produktové stránce.

Základní data:
  • ISIN: AT0000A2RAG7
  • Upisovací období: 19.05. - 28.06.2021
  • Den prvního ocenění: 29.06.2021
  • Splatnost: 3,5 roky
    (Den splatnosti: 30.12.2024)
  • Uvedení na trh:
  • Emisní cena: 100,00 %
Kontakt
Team Investičních produktů
T: +420 800 900 900
F: +420 234 402 887
E: InvestmentProduct(at)rb.cz