EVROPA BLUE CHIP BOND 3 - v úpisu do 28.04.2020!

EVROPA BLUE CHIP BOND 3 - v úpisu do 28.04.2020!

Příležitost k ročnímu úroku ve výši 2,5 % a 100 % kapitálová ochrana ke dni splatnosti.

REKLAMA

Garantovaný certifikát EVROPA BLUE CHIP BOND 3, navázaný na vývoj evropských indexů STOXX® Europe 600 Oil & Gas Price EUR, STOXX® Europe 600 Health Care Price EUR a STOXX® Europe 600 Telecommunications Price EUR, představuje investiční produkt s ochranou nominální hodnoty při výplatě k datu splatnosti ve výši 100 %. Každý z vybraných indexů obsahuje nejlepší evropské společnosti z různých oborů. Investoři, kteří věří ve stabilní vývoj těchto indexů a zároveň nechtějí přijít o ochranu svého investovaného kapitálu, mají s tímto garantovaným certifikátem příležitost k úroku ve výši 2,5 %, vyplácenému ročně v případě splnění podmínky pro výplatu úroku. Doba splatnosti certifikátu činí pět let.

FUNKCIONALITA
K datu fixace bude stanovena počáteční hodnota každého z podkladových indexů (uzavírací hodnoty indexů indexů STOXX® Europe 600 Oil & Gas Price EUR, STOXX® Europe 600 Health Care Price EUR a STOXX® Europe 600 Telecommunications Price EUR).

  • SCÉNÁŘ 1: Hodnoty všech tří podkladových indexů budou k Datům pozorování pro výplatu úroků na nebo nad Úrovní pro výplatu úroku:

Budou-li uzavírací hodnoty indexů indexů STOXX® Europe 600 Oil & Gas Price EUR, STOXX® Europe 600 Health Care Price EUR a STOXX® Europe 600 Telecommunications Price EUR k datům pozorování pro výplatu úroků na nebo nad úrovní pro výplatu úroku:

→ Výplata úroku ve výši 2,5 % ročně po dobu držení certifikátu do data splatnosti (odpovídá 5 x 25 CZK za certifikát)
→ Výplata 100 % nominální hodnoty k datu splatnosti

  • SCÉNÁŘ 2: Vývoj minimálně jednoho z podkladových indexů bude k datům pozorování pro výplatu úroků pod úrovní pro výplatu úroku:

Pokud bude uzavírací hodnota alespoň jednoho podkladového indexu k datům pozorování pro výplatu úroků pod úrovní pro výplatu úroku:

→ Nebude vyplacen úrok za příslušný rok (příležitost pro výplatu v dalších letech zůstává v platnosti)
→ Výplata 100 % nominální hodnoty k datu splatnosti (kapitálová ochrana)

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na +43 1 515 20-484.

Team “Strukturovaných produktů” Raiffeisen CentrobankInformace o dalších příležitostech a rizicích spojených s tímto produktem si prosím přečtěte Základní Prospekt (včetně případných dodatků), který je zveřejněný na www.rcb.at/en/securitiesprospectus. Další informace můžete rovněž nalézt ve Sdělení Klíčových Informací a také v "Klientské a regulatorní informace" na www.rcb.at/en/customerinformation. Schválení Základního prospektu rakouským Úřadem pro dohled nad finančním trhem není možné chápat jako doporučení k nákupu finančních instrumentů ze strany Úřadu pro dohled nad finančním trhem. Chystáte se zakoupit produkt, který je složitý a může být obtížné jej pochopit. Doporučujeme si přečíst Základní Prospekt před investičním rozhodnutím. Pokud se investor rozhodne investovat do tohoto certifikátu, přijímá kreditní riziko Emitenta. Certifikáty podléhají zvláštním pravidlům, které mohou být znevýhodňující v případě platební neschopnosti RCB (například zastavení vyplácení úroků) - viz www.rcb.at/en/basag. Během platnosti, může cena finančního instrumentu klesnout pod hodnotu kapitálové ochrany.

Raiffeisen Centrobank podléhá dohledu Úřadu pro dohled nad finančním trhem, Rakouské Národní Bance a také Evropské Centrální Bance, dle jednotných principů dohledu (Single Suppervisory Mechanism - SSM, Council Regulation (EU) No. 1024/2013).

Základní data:
  • ISIN: AT0000A2EG35
  • Upisovací období: 18.03. - 28.04.2020
  • Den prvního ocenění: 29.04.2020
  • Splatnost: 5 let
    (Den splatnosti: 30.04.2025)
  • Uvedení na trh:
  • Emisní cena: 100,00 %
Kontakt
Team Investičních produktů
T: +420 800 900 900
F: +420 234 402 887
E: InvestmentProduct(at)rb.cz