Expres certifikát dividendových akcií - v úpisu do 03.07.2020!

Expres certifikát dividendových akcií - v úpisu do 03.07.2020!

S expresem rychleji v cíli – příležitost k zisku 6 % až 30 % při maximálně 5-ti leté splatnosti.

Reklama

Expres certifikát dividendových akcií spojuje příležitost k atraktivnímu výnosu s možností předčasného ukončení. Jako podkladové aktivum u tohoto produktu bez kapitálové ochrany byly zvoleny tři dividendové indexy EURO STOXX 50® Price EUR,

který je složen z evropských blue chips akcií jako například Adidas, Airbus, Anheuser-Busch, BMW, Bayer, STOXX® Global Select Dividend 100 Price EUR, který je složen ze 100 nejlepších světových dividendových akcií jako jsou například Royal Dutch Shell, AstraZeneca, Ford Motor, PPL a EURO STOXX® Select Dividend 30 Price EUR, který se skládá z nejlepších evropských dividendových akcií jako jsou například Ahold, Allianz, AXA, BASF, Daimler. Investoři, kteří očekávají, že tyto tři indexy budou v následujích letech na nebo nad klesající úrovní pro výplatu (viz tabulka níže), mají s tímto certifikátem příležitost k atraktivnímu výnosu.

SPLATNOST:

Splatnost tohoto certifikátu je minimálně 1 rok a maximálně 5 let. Bude-li uzavírací hodnota všech třech podkladových indexů k příslušnému dni pozorování na nebo nad úrovní výplaty, následuje (předčasné) splacení ve výši stanovené výplatním profilem.

PŘÍLEŽITOST K VÝNOSU:

Čím delší bude splatnost, tím vyšší bude výplatní hodnota certifikátu (v rozmezí 106 % až 130 % nominální hodnoty). Bude-li uzavírací hodnota alespoň jednoho z indexů k ročnímu datu pozorování pod úrovní výplaty, prodlouží se splatnost o jeden rok a zároveň se ročně navýší možná výplata o 6 % až na maximální možný výnos 30 %. Úroveň pro předčasné splacení se každoročně sníží o 10 %.

 

1. rok
úroveň výplaty: 100 % (= počáteční hodnota)                                                      

výše výplaty: 106 % nominální hodnoty                                     

2. rok
úroveň výplaty: 90 %

výše výplaty: 112 % nominální hodnoty

3. rok
úroveň výplaty: 80 %

výše výplaty: 118 % nominální hodnoty

4. rok
úroveň výplaty: 70 %

výše výplaty: 124 % nominální hodnoty

5. rok
úroveň výplaty: 60 % (=bariéra)

výše výplaty: 130 % nominální hodnoty

 

Nedojde-li v prvních čtyřech letech k předčasnému ukončení certifikátu a bude-li v poslední den pozorování bariéra stanovená na 60 % počáteční hodnoty podkladových indexů prolomena, bude k datu splatnosti vyplacena hodnota certifikátu odpovídající částce nominální hodnoty certifikátu snížené o stejný počet procent, o kolik došlo ke snížení hodnoty podkladového indexu s negativnějším vývojem k poslednímu dni pozorování v porovnání s počáteční hodnotou odpovídajícího podkladového indexu.

Emisní cena 100 % (nominální hodnota 1.000 CZK) během upisovacího období. Další informace jakož i dokument sdělení klíčových informací naleznete na produktové stránce.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na +43 1 515 20-484.

Team “Strukturovaných produktů” Raiffeisen CentrobankInformace o dalších příležitostech a rizicích spojených s tímto produktem si prosím přečtěte Základní Prospekt (včetně případných dodatků), který je zveřejněný na www.rcb.at/cs/securitiesprospectus. Další informace můžete rovněž nalézt ve Sdělení Klíčových Informací a také v "Klientské a regulatorní informace" na www.rcb.at/cs/customerinformation. Schválení Základního prospektu rakouským Úřadem pro dohled nad finančním trhem není možné chápat jako doporučení k nákupu finančních instrumentů ze strany Úřadu pro dohled nad finančním trhem. Chystáte se zakoupit produkt, který je složitý a může být obtížné jej pochopit. Doporučujeme si přečíst Základní Prospekt před investičním rozhodnutím. Pokud se investor rozhodne investovat do tohoto certifikátu, přijímá kreditní riziko Emitenta. Certifikáty podléhají zvláštním pravidlům, které mohou být znevýhodňující v případě platební neschopnosti RCB (například zastavení vyplácení úroků) - viz www.rcb.at/en/basag. Během platnosti, může cena finančního instrumentu klesnout pod hodnotu kapitálové ochrany.

Raiffeisen Centrobank podléhá dohledu Úřadu pro dohled nad finančním trhem, Rakouské Národní Bance a také Evropské Centrální Bance, dle jednotných principů dohledu (Single Suppervisory Mechanism - SSM, Council Regulation (EU) No. 1024/2013).

     
 
   
   
   
   

 

Základní data:
  • ISIN: AT0000A2GKM7
  • Upisovací období: 15.05. - 03.07.2020
  • Den prvního ocenění: 06.07.2020
  • Splatnost: min. 1 rok, max. 5 let
  • Uvedení na trh:
  • Emisní cena: 100,00 %
Kontakt
Team Investičních produktů
T: +420 800 900 900
F: +420 234 402 887
E: InvestmentProduct(at)rb.cz