Expres certifikát světových indexů 2 - v úpisu do 13.11.2020!

Expres certifikát světových indexů 2 - v úpisu do 13.11.2020!

S expresem rychleji v cíli – příležitost k zisku 5,5 % až 27,5 % při maximálně 5-ti leté splatnosti

Reklama

Nový Expres certifikát nabízí investorům možnost získat zajímavý výnos i možnost předčasného ukončení certifikátu ze strany emitenta z důvodu splnění podmínek certifikátu. Jako podkladové aktivum je zvolen index EURO STOXX 50® - evropský akciový benchmark, který se etabloval jako burzovní barometr Evropy a který obsahuje 50 největších podniků ze sedmi zemí eurozóny. Druhým podkladovým indexem je S&P 500® složený z akcií 500 největších společností USA ze všech nejdůležitějších odvětví. Mezi nejznámější tituly patří například Coca-Cola, Johnson & Johnson, Amazon a další. Třetím podkladovým indexem je MSCI Emerging Markets, který zobrazuje vývoj společností z 24 zemí rozvíjejícího se trhu. V indexu MSCI Emerging Markets je zastoupeno více než 800 akciových titulů. Tento Expres certifikát nabízí atraktivní příležitost k výnosu ve výši 5,5 % ročně. Splatnost certifikátu je 5 let s možností předčasného ukončení certifikátu ze strany emitenta před splatností z důvodu naplnění podmínek produktu – viz tabulka níže...

SPLATNOST:

Splatnost tohoto certifikátu je minimálně 1 rok a maximálně 5 let. Bude-li uzavírací hodnota všech třech podkladových indexů k příslušnému dni pozorování na nebo nad úrovní výplaty, následuje (předčasné) splacení ve výši stanovené výplatním profilem.

PŘÍLEŽITOST K VÝNOSU:

Čím delší bude splatnost, tím vyšší bude výplatní hodnota certifikátu (v rozmezí 105,5 % až 127,5 % nominální hodnoty). Bude-li uzavírací hodnota alespoň jednoho z indexů k ročnímu datu pozorování pod úrovní výplaty, prodlouží se splatnost o jeden rok a zároveň se ročně navýší možná výplata o 5,5 % až na maximální možný výnos 27,5 %. Úroveň pro předčasné splacení se každoročně sníží o 5 %.

 

1. rok
úroveň výplaty: 100 % (= počáteční hodnota)                      

výše výplaty: 105,5 % nominální hodnoty

2. rok
úroveň výplaty: 95 %

výše výplaty: 111,0 % nominální hodnoty

3. rok
úroveň výplaty: 90 %

výše výplaty: 116,5 % nominální hodnoty

4. rok
úroveň výplaty: 85 %

výše výplaty: 122,0 % nominální hodnoty

5. rok
úroveň výplaty: 80 %

výše výplaty: 127,5 % nominální hodnoty

 

Nedojde-li v období trvání produktu k předčasnému ukončení certifikátu, a současně pokud bude uzavírací hodnota nejméně výkonného podkladového indexu k poslednímu dni pozorování bariéry na nebo nad 60 % počáteční hodnoty, obdrží investor k datu splatnosti nominální hodnotu certifikátu ve výši 1.000 CZK (mechanismus ochranné bariéry).

Nedojde-li v prvních čtyřech letech k předčasnému ukončení certifikátu a bude-li v poslední den pozorování bariéra stanovená na 60 % počáteční hodnoty podkladových indexů prolomena, bude k datu splatnosti vyplacena hodnota certifikátu odpovídající částce nominální hodnoty certifikátu snížené o stejný počet procent, o kolik došlo ke snížení hodnoty podkladového indexu s negativnějším vývojem k poslednímu dni pozorování v porovnání s počáteční hodnotou odpovídajícího podkladového indexu.

Emisní cena 100 % (nominální hodnota 1.000 CZK) během upisovacího období. Další informace jakož i dokument sdělení klíčových informací naleznete na produktové stránce.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na +43 1 515 20-484.

Team “Strukturovaných produktů” Raiffeisen CentrobankInformace o dalších příležitostech a rizicích spojených s tímto produktem si prosím přečtěte Základní Prospekt (včetně případných dodatků), který je zveřejněný na www.rcb.at/en/securitiesprospectus. Další informace můžete rovněž nalézt ve Sdělení Klíčových Informací a také v "Klientské a regulatorní informace" na www.rcb.at/en/customerinformation. Schválení Základního prospektu rakouským Úřadem pro dohled nad finančním trhem není možné chápat jako doporučení k nákupu finančních instrumentů ze strany Úřadu pro dohled nad finančním trhem. Chystáte se zakoupit produkt, který je složitý a může být obtížné jej pochopit. Doporučujeme si přečíst Základní Prospekt před investičním rozhodnutím. Pokud se investor rozhodne investovat do tohoto certifikátu, přijímá kreditní riziko Emitenta. Certifikáty podléhají zvláštním pravidlům, které mohou být znevýhodňující v případě platební neschopnosti RCB (například zastavení vyplácení úroků) - viz www.rcb.at/en/basag. Během platnosti, může cena finančního instrumentu klesnout pod hodnotu kapitálové ochrany.

Raiffeisen Centrobank podléhá dohledu Úřadu pro dohled nad finančním trhem, Rakouské Národní Bance a také Evropské Centrální Bance, dle jednotných principů dohledu (Single Suppervisory Mechanism - SSM, Council Regulation (EU) No. 1024/2013).

 
   
   
   
   

 

Základní data:
  • ISIN: AT0000A2KHN3
  • Upisovací období: 12.10. - 13.11.2020
  • Den prvního ocenění: 16.11.2020
  • Splatnost: min. 1 rok, max. 5 let
  • Uvedení na trh:
  • Emisní cena: 100,00 %
Kontakt
Team Investičních produktů
T: +420 800 900 900
F: +420 234 402 887
E: InvestmentProduct(at)rb.cz