Expres certifikát světových indexů 4 - v úpisu do 28.07.2021!

Expres certifikát světových indexů 4 - v úpisu do 28.07.2021!

S expresem rychleji v cíli – příležitost k zisku 5 % až 25 % při maximálně 5-ti leté splatnosti

Expres certifikát světových indexů 4 spojuje příležitost k atraktivnímu výnosu s možností předčasného ukončení. Jako podkladové aktivum je zvolen index STOXX® Global Select Dividend 100, index obsahující akcie ze Severní Ameriky, Evropy a Asie/Oceánie, které vyplácejí nejvyšší dividendy. Druhým podkladovým indexem je S&P 500® složený z akcií 500 největších společností USA ze všech nejdůležitějších odvětví. Mezi nejznámější tituly patří například Coca-Cola, Johnson & Johnson, Amazon a další. Investoři, kteří očekávají, že tyto dva indexy budou v následujích letech na nebo nad klesající úrovní pro výplatu (viz tabulka níže), mají s tímto certifikátem příležitost k atraktivnímu výnosu.

SPLATNOST:

Splatnost tohoto certifikátu je minimálně 1 rok a maximálně 5 let. Bude-li uzavírací hodnota obou podkladových indexů k příslušnému dni pozorování na nebo nad úrovní výplaty, následuje (předčasné) splacení ve výši stanovené výplatním profilem.

PŘÍLEŽITOST K VÝNOSU:

Čím delší bude splatnost, tím vyšší bude výplatní hodnota certifikátu (v rozmezí 105 % až 125 % nominální hodnoty). Bude-li uzavírací hodnota alespoň jednoho z indexů k ročnímu datu pozorování pod úrovní výplaty, prodlouží se splatnost o jeden rok a zároveň se ročně navýší možná výplata o 5 % až na maximální možný výnos 25 %. Úroveň pro předčasné splacení se každoročně sníží o 5 %.

1. rok
úroveň výplaty: 100 % (= počáteční hodnota)                      

výše výplaty: 105 % nominální hodnoty

2. rok
úroveň výplaty: 95 %

výše výplaty: 110 % nominální hodnoty

3. rok
úroveň výplaty: 90 %

výše výplaty: 115 % nominální hodnoty

4. rok
úroveň výplaty: 85 %

výše výplaty: 120 % nominální hodnoty

5. rok
úroveň výplaty: 80 % (= bariéra)

výše výplaty: 125 % nominální hodnoty

Nedojde-li v období trvání produktu k předčasnému ukončení certifikátu, a současně pokud bude uzavírací hodnota nejméně výkonného podkladového indexu k Poslednímu dni pozorování Bariéry na nebo nad 60 % Počáteční hodnoty, obdrží investor k Datu splatnosti Nominální hodnotu certifikátu ve výši 1.000 CZK (mechanismus ochranné bariéry).

Nedojde-li v prvních čtyřech letech k předčasnému ukončení certifikátu a bude-li v poslední den pozorování bariéra stanovená na 60 % počáteční hodnoty podkladových indexů prolomena, bude k datu splatnosti vyplacena hodnota certifikátu odpovídající částce nominální hodnoty certifikátu snížené o stejný počet procent, o kolik došlo ke snížení hodnoty podkladového indexu s negativnějším vývojem k poslednímu dni pozorování v porovnání s počáteční hodnotou odpovídajícího podkladového indexu.

Emisní cena 100 % (nominální hodnota 1.000 CZK) během upisovacího období. Další informace jakož i dokument sdělení klíčových informací naleznete na produktové stránce.

Základní data:
  • ISIN: AT0000A2RY79
  • Upisovací období: 14.06. - 28.07.2021
  • Den prvního ocenění: 29.07.2021
  • Splatnost: min. 1 rok, max. 5 let
  • Uvedení na trh:
  • Emisní cena: 100,00 %
Kontakt
Team Investičních produktů
T: +420 800 900 900
F: +420 234 402 887
E: InvestmentProduct(at)rb.cz