Expres certifikát telekomunikací a spotřebního zboží - v úpisu do 26. 9. 2019!

Expres certifikát telekomunikací a spotřebního zboží - v úpisu do 26. 9. 2019!

S expresem rychleji v cíli – příležitost k výnosu ve výši 5,80 % ročně při maximálně 5-ti leté splatnosti

Expresní certifikát telekomunikací a spotřebního zboží spojuje příležitost k atraktivnímu výnosu s možností předčasného ukončení. Jako podkladové aktivum u tohoto produktu bez kapitálové ochrany byly zvoleny dva akciové indexy STOXX® Europe 600 Telecomumunications Price EUR a STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods EUR Investoři, kteří očekávají, že tyto dva indexy budou v následujích letech na nebo nad klesající úrovní pro výplatu (viz tabulka níže), mají s tímto certifikátem příležitost k atraktivnímu výnosu.

SPLATNOST:

Splatnost tohoto certifikátu je minimálně 1 rok a maximálně 5 let. Bude-li uzavírací hodnota obou podkladových indexů k příslušnému dni pozorování na nebo nad úrovní výplaty, následuje (předčasné) splacení ve výši stanovené výplatním profilem.

PŘÍLEŽITOST K VÝNOSU:

Čím delší bude splatnost, tím vyšší bude výplatní hodnota certifikátu (v rozmezí 105,8 % až 129 % nominální hodnoty). Bude-li uzavírací hodnota alespoň jednoho z indexů k ročnímu datu pozorování pod úrovní výplaty, prodlouží se splatnost o jeden rok a zároveň se ročně navýší možná výplata o 5,80 % až na maximální možný výnos 29 %. Úroveň pro předčasné splacení se každoročně sníží o 5 %.

1. rok
úroveň výplaty: 100 % (= počáteční hodnota)
výše výplaty: 105,80 % nominální hodnoty
2. rok
úroveň výplaty: 95 %
výše výplaty: 111,60 % nominální hodnoty
3. rok
úroveň výplaty: 90 %
výše výplaty: 117,40 % nominální hodnoty
4. rok
úroveň výplaty: 85 %
výše výplaty: 123,20 % nominální hodnoty
5. rok
úroveň výplaty: 80 %
výše výplaty: 129,00 % nominální hodnoty


Budou-li uzavírací hodnoty podkladových indexů ve sledovaný den pozorování úrovně pro předčasné ukončení pod úrovní pro předčasné ukončení, nebude vyplacena žádná výplata a produkt nebude předčasně ukončen. Výše výplaty pro další rok se zvýší o 5,80 %. Nedojde-li v období trvání produktu k předčasnému ukončení certifikátu, a současně pokud bude uzavírací hodnota obou podkladových indexů k poslednímu dni pozorování bariéry na nebo nad 60 % počáteční hodnoty, obdrží investor k datu splatnosti nominální hodnotu certifikátu ve výši EUR 1.000 (mechanismus ochranné bariéry).

Bude-li v poslední den pozorování bariéra stanovená na 60 % počáteční hodnoty podkladových indexů prolomena, bude k datu splatnosti vyplacena hodnota certifikátu odpovídající částce nominální hodnoty certifikátu snížené o stejný počet procent, o kolik došlo ke snížení hodnoty podkladového indexu s negativnějším vývojem k poslednímu dni pozorování v porovnání s počáteční hodnotou odpovídajícího podkladového indexu.

Emisní cena 100 % (nominální hodnota CZK 1.000) během upisovacího období. Další informace jakož i dokument sdělení klíčových informací naleznete na produktové stránce.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na +43 1 515 20-484.

Team “Strukturovaných produktů” Raiffeisen CentrobankInformace o dalších příležitostech a rizicích spojených s tímto produktem si prosím přečtěte Základní Prospekt (včetně případných dodatků), který je zveřejněný na www.rcb.at/en/securitiesprospectus. Další informace můžete rovněž nalézt ve Sdělení Klíčových Informací a také v "Klientské a regulatorní informace" na www.rcb.at/en/customerinformation. Schválení Základního prospektu rakouským Úřadem pro dohled nad finančním trhem není možné chápat jako doporučení k nákupu finančních instrumentů ze strany Úřadu pro dohled nad finančním trhem. Chystáte se zakoupit produkt, který je složitý a může být obtížné jej pochopit. Doporučujeme si přečíst Základní Prospekt před investičním rozhodnutím. Pokud se investor rozhodne investovat do tohoto certifikátu, přijímá kreditní riziko Emitenta. Certifikáty podléhají zvláštním pravidlům, které mohou být znevýhodňující v případě platební neschopnosti RCB (například zastavení vyplácení úroků) - viz www.rcb.at/en/basag. Během platnosti, může cena finančního instrumentu klesnout pod hodnotu kapitálové ochrany.

Raiffeisen Centrobank podléhá dohledu Úřadu pro dohled nad finančním trhem, Rakouské Národní Bance a také Evropské Centrální Bance, dle jednotných principů dohledu (Single Suppervisory Mechanism - SSM, Council Regulation (EU) No. 1024/2013).

Základní data:
  • ISIN: AT0000A298W6
  • Upisovací období: 12.08. - 26.09.2019
  • Den prvního ocenění: 27.09.2019
  • Splatnost: min. 1 rok, max. 5 let
  • Uvedení na trh:
  • Emisní cena: 100,00 %
Kontakt
Team Investičních produktů
T: +420 800 900 900
F: +420 234 402 887
E: InvestmentProduct(at)rb.cz