Expres certifikát udržitelného rozvoje 2 - v úpisu do 26.11.2021!

Expres certifikát udržitelného rozvoje 2 - v úpisu do 26.11.2021!

S expresem rychleji v cíli – příležitost k zisku 7 % až 35 % při maximálně 5-ti leté splatnosti

Reklama

Nový Expres certifikát udržitelného rozvoje 2 nabízí investorům možnost získat zajímavý výnos a zároveň možnost předčasného ukončení certifikátu ze strany Emitenta z důvodusplnění podmínek certifikátu. Jako podkladové aktivum jsou zvoleny 2 indexy MSCI, které jsou složeny pouze z akcí splňující předem stanovená kriteria ESG a jsou tedy v souladu s principem udržitelného investování. Jedná se o indexy: MSCI World Top ESG Select 4.5% Decrement, který je složen z předních světových ESG akcií jako jsou například COCA COLA, MASTERCARD, NVIDIA, TESLA, VISA a index MSCI Europe Top ESG Select 4.5% Decrement Index, který je složen z předních evropských ESG akcií jako jsou například DIAGEO, L‘OREAL, ALLIANZ, DEUTSCHE POST, ZURICH INSURANCE GROUP. Tento Expres certifikát nabízí atraktivní příležitost k výnosu ve výši 7 % ročně. Splatnost certifikátu je 5 let s možností předčasného ukončení certifikátu ze strany Emitenta před splatností z důvodu naplnění podmínek produktu.

SPLATNOST:

Splatnost tohoto certifikátu je minimálně 1 rok a maximálně 5 let. Bude-li uzavírací hodnota obou podkladových indexů k příslušnému dni pozorování na nebo nad úrovní výplaty, následuje (předčasné) splacení ve výši stanovené výplatním profilem.

PŘÍLEŽITOST K VÝNOSU:

Čím delší bude splatnost, tím vyšší bude výplatní hodnota certifikátu (v rozmezí 107 % až 135 % nominální hodnoty). Bude-li uzavírací hodnota alespoň jednoho z indexů k ročnímu datu pozorování pod úrovní výplaty, prodlouží se splatnost o jeden rok a zároveň se ročně navýší možná výplata o 7 % až na maximální možný výnos 35 %. Úroveň pro předčasné splacení se každoročně sníží o 5 %.

1. rok
úroveň výplaty: 100 % (= počáteční hodnota)                      

výše výplaty: 107 % nominální hodnoty     

2. rok
úroveň výplaty: 95 %

výše výplaty: 114 % nominální hodnoty

3. rok
úroveň výplaty: 90 %

výše výplaty: 121 % nominální hodnoty

4. rok
úroveň výplaty: 85 %

výše výplaty: 128 % nominální hodnoty

5. rok
úroveň výplaty: 80 %

výše výplaty: 135 % nominální hodnoty

Bude-li uzavírací hodnota nejméně výkonného podkladového indexu ke sledovanému Datu pozorování úrovně pro předčasné ukončení pod Úrovní pro předčasné ukončení, nebude vyplacena žádná výplata a produkt nebude předčasně ukončen. Výše výplaty pro další rok se zvýší o 7 %.

Nedojde-li v období trvání produktu k předčasnému ukončení certifikátu, a současně pokud bude uzavírací hodnota nejméně výkonného podkladového indexu k Poslednímu dni pozorování Bariéry nad 60 % Počáteční hodnoty, obdrží investor k Datu splatnosti Nominální hodnotu certifikátu ve výši 1.000 CZK (mechanismus ochranné bariéry).

Základní data:
  • ISIN: AT0000A2U535
  • Den prvního ocenění: 29.11.2021
  • Splatnost: min. 1 rok, max. 5 let
  • Uvedení na trh:
Kontakt
Team Investičních produktů
T: +420 800 900 900
F: +420 234 402 887
E: InvestmentProduct(at)rb.cz