Expres certifikát významných akciových indexů 3 - v úpisu do 26.06.2019!

Expres certifikát významných akciových indexů 3 - v úpisu do 26.06.2019!

S expresem rychleji v cíli – příležitost k zisku 6,2 % až 31 % při maximálně 5-ti leté splatnosti

Expresní certifikát významných akciových indexů 3 spojuje příležitost k atraktivnímu výnosu s možností předčasného ukončení. Jako podkladové aktivum u tohoto produktu bez kapitálové ochrany byly zvoleny tři akciové indexy EURO STOXX 50® Price EUR, který se etabloval jako burzovní barometr Evropy a obsahuje 50 největších společností z 11 zemí eurozóny, STOXX® Global Select Dividend 100 Index složený z akcií Severní Ameriky, Evropy Asie/Oceánie, které vyplácejí nejvyšší dividendy, a CECE Composite Index® EUR, který je složen z blue chips akcií východní Evropy, v nichž jsou zastoupené tituly z České republiky, Maďarska a Polska. Investoři, kteří očekávají, že tyto dva indexy budou v následujích letech na nebo nad klesající úrovní pro výplatu (viz tabulka níže), mají s tímto certifikátem příležitost k atraktivnímu výnosu.

SPLATNOST:

Splatnost tohoto certifikátu je minimálně 1 rok a maximálně 5 let. Bude-li uzavírací hodnota všech třech podkladových indexů k příslušnému dni pozorování na nebo nad úrovní výplaty, následuje (předčasné) splacení ve výši stanovené výplatním profilem.

PŘÍLEŽITOST K VÝNOSU:

Čím delší bude splatnost, tím vyšší bude výplatní hodnota certifikátu (v rozmezí 106,2 % až 131 % nominální hodnoty). Bude-li uzavírací hodnota alespoň jednoho z indexů k ročnímu datu pozorování pod úrovní výplaty, prodlouží se splatnost o jeden rok a zároveň se ročně navýší možná výplata o 6,2 % až na maximální možný výnos 31 %. Úroveň pro předčasné splacení se každoročně sníží o 10 %.

Expres certifikát významných akciových indexů 3
1. rok
úroveň výplaty: 100 % (= počáteční hodnota)
výše výplaty: 106,2 % nominální hodnoty
2. rok
úroveň výplaty: 90 %
výše výplaty: 112,4 % nominální hodnoty
3. rok
úroveň výplaty: 80 %
výše výplaty: 118,6 % nominální hodnoty
4. rok
úroveň výplaty: 70 %
výše výplaty: 124,8 % nominální hodnoty
5. rok
úroveň výplaty: 60 % (=bariéra)
výše výplaty: 131,0 % nominální hodnoty


Nedojde-li v prvních čtyřech letech k předčasnému ukončení certifikátu a bude-li v poslední den pozorování bariéra stanovená na 60 % počáteční hodnoty podkladových indexů prolomena, bude k datu splatnosti vyplacena hodnota certifikátu odpovídající částce nominální hodnoty certifikátu snížené o stejný počet procent, o kolik došlo ke snížení hodnoty podkladového indexu s negativnějším vývojem k poslednímu dni pozorování v porovnání s počáteční hodnotou odpovídajícího podkladového indexu.

Emisní cena 100 % (nominální hodnota CZK 1.000) během upisovacího období. Další informace jakož i dokument sdělení klíčových informací naleznete na produktové stránce.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na +43 1 515 20-484.

Team “Strukturovaných produktů” Raiffeisen CentrobankKonečné podmínky k tomuto produktu jsou uloženy u Österreichische Kontrollbank AG a byly schváleny rakouským Úřadem pro dohled nad finančním trhem. Veškeré produkty podléhají Základnímu prospektu pro Emisní program Raiffeisen Centrobank AG (včetně případných dodatků), který je zveřejněn na www.rcb.at/Prospekty k cenným papírům a obsahují rizika a podmínky finančních produktů.

Další informace naleznete také ve sdělení klíčových informací k jednotlivým produktům zveřejněné na www.rcb.at.

Raiffeisen Centrobank AG podléhá rovněž dohledu Evropské Centrální Banky (ECB) dle jednotných principů dohledu (Single Suppervisory Mechanism - SSM), který se skládá z národních odpovědných orgánů ECB. (nařízení EU číslo 1024/2013 - SSM-nařízení - Council Regulation (EU) No 1024/2013.

Základní data:
  • ISIN: AT0000A28883
  • Upisovací období: 21.05. - 26.06.2019
  • Den prvního ocenění: 27.06.2019
  • Splatnost: min. 1 rok, max. 5 let
  • Uvedení na trh:
  • Emisní cena: 100,00 %
Kontakt
Team Investičních produktů
T: +420 800 900 900
F: +420 234 402 887
E: InvestmentProduct(at)rb.cz