Komentář k současné situaci na finančních trzích

Komentář k současné situaci na finančních trzích

Akciové trhy opět posilovaly

Minulý týden byl kratší o pondělí, jelikož v USA byl státní svátek a trhy byly zavřené. V úterý již akciové trhy začaly posilovat, když další firma (NovaVax) oznámila testování vakcíny proti koronaviru.

 

Americký index S&P 500 během minulého týdne vzrostl o 3 %. Ze sektorů si minulý týden vedly nejlépe opět cyklické sektory, jako jsou průmysl a finančnictví. Naopak sektory komunikací a energetiky zaostávaly, když posílily o méně než 1 %.

 

Investoři budou v následujících dnech sledovat především americký index nákupních manažerů ve výrobě (ISM index), kde se čeká mírné zlepšení ze 41,5  v dubnu na 43,7 v květnu, a v pátek trh práce, kde se očekává, že nezaměstnanost vyskočí z dubnových 14,7 % směrem k až 20 % v květnu (zdroj: Bloomberg). V Číně se dostal index nákupních manažerů za květen nad hodnotu 50, což již naznačuje expanzi.

 

Vzájemné vztahy mezi Čínou a USA budou v hledáčku investorů i během následujících dní. Nepokoje v USA a rozšířené rabování zatím burza ignoruje.

 

Co se týče dluhopisových trhů, tak výnosy zůstávají nízké jak v USA, tak v Evropě včetně České republiky. Rizikem pro ceny dluhopisů může být případně větší než očekávaná inflace v budoucích měsících.

 

Rizikem pro akciové trhy a trhy korporátních dluhopisů zůstává možná druhá vlna pandemie koronaviru na podzim či v zimě letošního roku a roztržka v obchodní oblasti mezi USA a Čínou. Rizikem dále může být vítězství demokratického kandidáta v prezidentských volbách v USA a možné zvýšení firemních daní. Volby v USA se budou konat začátkem listopadu letošního roku.

 

Portfolia ponecháváme mírně převážená v akciích, i když následující období může přinést na trhy větší  nervozitu, jelikož za krátkou dobu rychle posílily a valuace nejsou již tak příznivé jako před měsícem. Nicméně negativní reálné sazby společně s očekávaným růstem zisků během příštího roku akciové trhy podporují.

 

Rovněž naše fondy držely i v minulém týdnu větší zastoupení akcií než jsou jejich neutrální úrovně, a profitovaly tak z pokračujícího optimismu na akciových trzích. V návaznosti na tento vývoj jsme realizovali výběr zisků prodejem akcií společnosti Total, které byly nakoupeny před několika týdny za výrazně nižší ceny. Část uvolněných prostředků byla zainvestována do širšího akciového indexu rozvíjejících se zemí. Podobně jsme reagovali také na růst cen českých státních dluhopisů s fixním kuponem, když byly v uplynulém týdnu prodány dluhopisy se splatností v roce 2027, které se aktuálně obchodují na svých historických maximech a při aktuálním nízkém výnosu již pro nás nejsou tak zajímavé (výnos cca 0,6 % p. a.). Naopak přikoupen byl dluhopis s variabilním kupónem splatný v roce 2027, který  se  nyní  kvůli snížení  úrokových  sazeb  ČNB obchoduje na nižších  cenách, nicméně v případě ekonomického oživení je zde zajímavý potenciál.

 

Shrnutí

•Americký index S&P 500 prolomil svůj 200denní klouzavý průměr. Růstový trend    na akciových trzích zůstává relativně silný.

•V rámci taktické regionální alokace tzv. nadvažujeme region USA a Evropy, region Pacifik a rozvíjející se trhy mírně podvažujeme.

•V rámci taktické sektorové alokace nadvažujeme technologie, zdravotnictví a segment dividendových akcií.

•Dluhopisové trhy po silném růstu cen (poklesu výnosů), a to zejména v segmentu fixně úročených státních dluhopisů, považujeme za relativně drahé.

•I nadále mírně nadvažujeme akciovou část portfolií oproti dluhopisům.

 

Poděkování

Na finančních trzích došlo v průběhu uplynulých dnů a týdnů k významnému uklidnění celkové situace vzniklé v důsledku šíření pandemie koronaviru. Na základě tohoto pozitivního vývoje prodlužujeme periodu publikování našich komentářů, a to z týdenní na měsíční frekvenci. Zároveň si Vás dovolujeme ubezpečit, že pokud se nejistota na trhy vrátí, obnovíme i naše týdenní komentáře.

 

Závěrem bych Vám chtěl poděkovat za Vaši přízeň a důvěru. Uplynulé měsíce zasáhly do životů každého z nás. Věříme, že jste toto období přestáli ve zdraví, a že jste měli možnost strávit více času v okruhu svých blízkých. Z pohledu finančních trhů se toto období zapíše do historie. Domnívám se, že jsme tuto fázi společně zvládli na výbornou. To dokládá nejenom relativně silné oživení výkonnosti obhospodařovaných fondů a portfolií, ale i Vaše důvěra měřená objemem obhospodařovaného majetku, který se v rámci skupiny Raiffeisen ČR opět přibližuje k maximálním úrovním z období před vznikem pandemie. 

 

Děkujeme za spolupráci.

 

S úctou

 

Michal Ondruška

ředitel útvaru Asset Management

 

 

UPOZORNĚNÍ

Všechny názory, prognózy a informace, včetně investičních doporučení a obchodních idejí, a jakékoliv ostatní údaje obsažené v tomto dokumentu jsou pouze informativní, nezávazné a představují názor Raiffeisenbank a.s. („RB“). Tento dokument nepředstavuje nabídku nákupu nebo prodeje jakéhokoli finančního aktiva nebo jiného finančního instrumentu. RB doporučuje před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí získat podrobné informace o zamýšlené investici nebo obchodu. RB vypracovala tento dokument s nejvyšší odbornou péčí a v dobré víře, avšak neručí za správnost jeho obsahu ani za jeho úplnost nebo přesnost. RB nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené jakýmkoliv třetím osobám použitím informací a údajů obsažených v tomto dokumentu. Raiffeisenbank a.s. upozorňuje, že poskytování uvedené investiční služby je spojeno s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo ztrátovost investice. Investice nejsou bankovním vkladem a nejsou pojištěny v rámci fondu pojištění vkladů. Čím vyšší je očekávaný výnos, tím vyšší je potenciální riziko. Doba trvání investice ovlivňuje míru rizika. Výnos rovněž kolísá vzhledem k výkyvům měnových kurzů. Hodnota investované částky a výnos z ní mohou stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Vzhledem k nepředvídatelným výkyvům a událostem na finančních trzích a riziku investičních nástrojů nemusí být zajištěno dosažení stanoveného investičního cíle klienta. Od výnosů z investic musí být odečtena odměna a náklady Raiffeisenbank a.s. sjednané ve smluvní dokumentaci, případně odměna a poplatky uvedené v sazebníku odměn a poplatků Raiffeisenbank a.s. Zdanění majetku klienta vždy závisí na osobních poměrech klienta a může se měnit. Raiffeisenbank a.s. neposkytuje daňové poradenství, a proto odpovědnost spojená s daňovými důsledky investice do dluhopisů zůstává plně na klientovi. Nabídka investiční služby nesmí být předložena klientovi, který je definován jako US person.

 

Informace o Raiffeisenbank a.s.

Dokument vyhotovila Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, IČO: 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051. Dohledovým orgánem nad Raiffeisenbank a.s. je Česká národní banka.

Informace jsou publikovány k datu 18. 5. 2020. Tyto informace se mohou v budoucnu měnit a RB není povinna informovat příjemce dokumentu o změnách.

Kontakt
Team Investičních produktů
T: +420 800 900 900
F: +420 234 402 887
E: InvestmentProduct(at)rb.cz