Raiffeisen realitní fond

Raiffeisen realitní fond

Fond je vhodný pro investory chtějící získat výhody plynoucí z investic do nemovitostí, ale nemající dostatečný kapitál na nákup vlasní nemovitosti.

  • Investice do kvalitních a prověřených nemovitostí
  • Rozložení rizika investice do více realitních objektů zejména v ČR
  • Minimální investice již od 500 Kč, maximální investice do 10 milionů Kč

Raiffeisen realitní fond investuje především do nemovitostních společností a nemovitostí, v menší míře také do nástrojů peněžního trhu a dluhopisů denominovaných v českých korunách. Fond bude rozkládat svůj majetek mezi tyto typy nemovitostí: zejména administrativní a maloobchodní centra, retailové parky a logistické objekty. Při výběru nemovitostí bude kladen důraz na vhodné zastoupení renomovaných nájemníků z různých odvětví ve snaze eliminovat rizika koncentrace v jednotlivých sektorech hospodářství. Dále bude kladen důraz na kvalitu objektů, lokality a nájemních smluv.   

Fond není vhodný pro pravidelné investování. Investiční společnost za účelem dosažení maximálního výnosu a zajištění stability fondu vydává podílové listy pouze ve stanovených objemech a období.

 

NEMOVITOSTI V PORTFOLIU 

Upozornění pro investory

Údaje v grafu vývoje aktuální hodnoty fondu zobrazují aktuální hodnotu podílových listů a zahrnují poplatky účtované na úrovni fondu, vyjma vstupních a výstupních poplatků, popř. poplatků účtovaných distributorem. Zdrojem dat je Raiffeisen investiční společnost a.s. Údaje se týkají minulosti, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem a nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Fond není garantovaným produktem. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Klient nese plně riziko své investice. Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu. Fond investuje převážně do nemovitostí, podrobnosti o investiční strategii naleznete v čl. 9 statutu fondu.

 

Více informací k fondu včetně Statutu fondu, Klíčových informací a výročných zpráv najdete na stránkách

https://www.rb.cz/osobni/zhodnoceni-uspor/investice/podilove-fondy/raiffeisen-realitni-fond

Kontakt
Team Investičních produktů
T: +420 800 900 900
F: +420 234 402 887
E: InvestmentProduct(at)rb.cz