Ropné společnosti bonus - v úpisu do 03.07.2020!

Ropné společnosti bonus - v úpisu do 03.07.2020!

Příležitost k bonusovému výnosu 15 % a neomezená participace 1:1 na vývoji podkladového indexu s ochranou bariérou na 60 % počáteční hodnoty.

Reklama

Certifikát Ropné společnosti Bonus je navázán na index STOXX® Europe 600 Oil & Gas a je určen pro investory, kteří věří, že další poklesy titulů z „ropné branže“ o více než 40 % jsou v následujících pěti letech spíše nepravděpodobné. V tomto případě získá investor k datu splatnosti příležitost k výplatě 115 % nominální hodnoty certifikátu, respektive participaci na pozitivním vývoji podkladového indexu nad tuto úroveň. Certifikát Ropné společnosti Bonus nabízí částečnou ochranu nominální hodnoty certifikátu s ohledem na bariéru a uzavírací hodnotu podkladového indexu v poslední den pozorování

Bariéra je stanovena na 60 % počáteční hodnoty podkladového indexu - to znamená, že vzdálenost k bariéře (bezpečnostní polštář) je na začátku vzdálená 40 % od počáteční hodnoty. Bariéra je sledována pouze jednou po pěti letech k poslednímu dni pozorování.

Výplatní profil:
Certifikát vyplatí ke dni splatnosti (červenec 2025) bonusový výnos ve výši 15 % - odpovídá 1.150 CZK za 1.000 CZK nominální hodnoty, pokud index index STOXX® Europe 600 Oil & Gas k poslednímu dni pozorování nedosáhne nebo neprorazí bariéru na 60 %.

Bude-li uzavírací hodnota indexu STOXX® Europe 600 Oil & Gas k poslednímu dni pozorování nad bariérou a zároveň nad výší bonusu, pak bude k datu splatnosti vyplacena participace na pozitivním vývoji podkladového indexu od data fixace k poslednímu dni pozorování v poměru 1:1, maximální možný výnos není omezen.

Bude-li bariéra dosažena nebo proražena, nebude nadále bonusový mechanismus v platnosti: V tomto případě bude výplata odpovídat vývoji podkladového indexu (procentní vývoj od počáteční hodnoty do posledního dne pozorování).

Emisní cena 100 % (nominální hodnota 1.000 CZK) během upisovacího období. Další informace jakož i dokument sdělení klíčových informací naleznete na produktové stránce.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na +43 1 515 20-484.

Team “Strukturovaných produktů” Raiffeisen CentrobankInformace o dalších příležitostech a rizicích spojených s tímto produktem si prosím přečtěte Základní Prospekt (včetně případných dodatků), který je zveřejněný na www.rcb.at/cs/securitiesprospectus. Další informace můžete rovněž nalézt ve Sdělení Klíčových Informací a také v "Klientské a regulatorní informace" na www.rcb.at/cs/customerinformation. Schválení Základního prospektu rakouským Úřadem pro dohled nad finančním trhem není možné chápat jako doporučení k nákupu finančních instrumentů ze strany Úřadu pro dohled nad finančním trhem. Chystáte se zakoupit produkt, který je složitý a může být obtížné jej pochopit. Doporučujeme si přečíst Základní Prospekt před investičním rozhodnutím. Pokud se investor rozhodne investovat do tohoto certifikátu, přijímá kreditní riziko Emitenta. Certifikáty podléhají zvláštním pravidlům, které mohou být znevýhodňující v případě platební neschopnosti RCB (například zastavení vyplácení úroků) - viz www.rcb.at/en/basag. Během platnosti, může cena finančního instrumentu klesnout pod hodnotu kapitálové ochrany.

Raiffeisen Centrobank podléhá dohledu Úřadu pro dohled nad finančním trhem, Rakouské Národní Bance a také Evropské Centrální Bance, dle jednotných principů dohledu (Single Suppervisory Mechanism - SSM, Council Regulation (EU) No. 1024/2013).

Základní data:
  • ISIN: AT0000A2GKL9
  • Upisovací období: 15.05. - 03.07.2020
  • Den prvního ocenění: 06.07.2020
  • Splatnost: 5 let
    (Den splatnosti: 07.07.2025)
  • Uvedení na trh:
  • Emisní cena: 100,00 %
Kontakt
Team Investičních produktů
T: +420 800 900 900
F: +420 234 402 887
E: InvestmentProduct(at)rb.cz