USD 3 % Evropa / Amerika Bonus - v úpisu do 26.11.2020!

USD 3 % Evropa / Amerika Bonus - v úpisu do 26.11.2020!

Roční fixní úrok ve výši 3 % s ochranou bariérou na 60 % počáteční hodnoty.

Reklama

Investoři, kteří v následujících třech letech očekávají minimálně stabilní vývoj evropské a americké ekonomiky a nepředpokládají propady na burzách o 40 % nebo více, mají s tímto bonusovým certifikátem USD 3 % EVROPA / AMERIKA BONUS příležitost investovat s atraktivním ročním výnosem a zároveň s bezpečnostním polštářem.

Tento produkt bez kapitálové ochrany spojuje výplatu ročního Fixního úroku ve výši 3 %, bez ohledu na vývoj podkladových indexů v průběhu trvání produktu a výplatu Nominální hodnoty certifikátu s ohledem na bariéru a vývoj uzavíracích hodnot podkladových indexů v poslední den pozorování. Doba splatnosti certifikátu jsou tři roky.

Bariéra je stanovena na 60 % počátečních hodnot podkladových indexů - to znamená, že vzdálenost k bariéře (bezpečnostní polštář) je na začátku vzdálená 40 % od počáteční hodnoty. Bariéra je sledována pouze jednou po třech letech k poslednímu dni pozorování.

Výplatní profil:

Fixní úrok ve výši 3 % ročně bude v každém případě vyplácen, nezávisle na vývoji obou podkladových indexů, po dobu držení certifikát do data splatnosti (odpovídá 3 x 30 USD za certifikát).

Certifikát vyplatí ke dni splatnosti (listopad 2023) 100 % nominální hodnoty - odpovídá 1.000 USD za certifikát, pokud indexy index EURO STOXX 50® a  S&P 500® k poslednímu dni pozorování nedosáhne nebo neprorazí bariéru na 60 %.

Bude-li bariéra kterýmkoliv z podkladových indexů dosažena nebo proražena, bude výplata odpovídat vývoji podkladového indexu s negativnějším vývojem – “worst of” (procentní vývoj od počáteční hodnoty do posledního dne pozorování).

Emisní cena 100 % (nominální hodnota 1.000 USD) během upisovacího období. Další informace jakož i dokument sdělení klíčových informací naleznete na produktové stránce.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na +43 1 515 20-484.

Team “Strukturovaných produktů” Raiffeisen CentrobankInformace o dalších příležitostech a rizicích spojených s tímto produktem si prosím přečtěte Základní Prospekt (včetně případných dodatků), který je zveřejněný na www.rcb.at/en/securitiesprospectus. Další informace můžete rovněž nalézt ve Sdělení Klíčových Informací a také v "Klientské a regulatorní informace" na www.rcb.at/en/customerinformation. Schválení Základního prospektu rakouským Úřadem pro dohled nad finančním trhem není možné chápat jako doporučení k nákupu finančních instrumentů ze strany Úřadu pro dohled nad finančním trhem. Chystáte se zakoupit produkt, který je složitý a může být obtížné jej pochopit. Doporučujeme si přečíst Základní Prospekt před investičním rozhodnutím. Pokud se investor rozhodne investovat do tohoto certifikátu, přijímá kreditní riziko Emitenta. Certifikáty podléhají zvláštním pravidlům, které mohou být znevýhodňující v případě platební neschopnosti RCB (například zastavení vyplácení úroků) - viz www.rcb.at/en/basag. Během platnosti, může cena finančního instrumentu klesnout pod hodnotu kapitálové ochrany.

Raiffeisen Centrobank podléhá dohledu Úřadu pro dohled nad finančním trhem, Rakouské Národní Bance a také Evropské Centrální Bance, dle jednotných principů dohledu (Single Suppervisory Mechanism - SSM, Council Regulation (EU) No. 1024/2013).

Základní data:
  • ISIN: AT0000A2KHP8
  • Upisovací období: 12.10. - 26.11.2020
  • Den prvního ocenění: 27.11.2020
  • Splatnost: 3 roky
    (Den splatnosti: 30.11.2023)
  • Uvedení na trh:
  • Emisní cena: 100,00 %
Kontakt
Team Investičních produktů
T: +420 800 900 900
F: +420 234 402 887
E: InvestmentProduct(at)rb.cz