VODÍK BONUS - v úpisu do 09.07.2021!

VODÍK BONUS - v úpisu do 09.07.2021!

Příležitost k bonusovému výnosu ve výši 15 % a ochranná bariéra na 60 % počáteční hodnoty podkladového indexu.

Certifikát Vodík Bonus je navázán na index Solactive Hydrogen ESG EUR Index 3.5% AR a je určen pro investory, kteří věří, že vodík bude významným zdrojem energie v budoucnosti a že poklesy u titulů z této branže o více než 40 % jsou v následujících pěti letech spíše nepravděpodobné. V tomto případě získá investor k datu splatnosti příležitost k výplatě 115 % nominální hodnoty certifikátu, respektive participaci na pozitivním vývoji podkladového indexu nad tuto úroveň. Certifikát Vodík Bonus nabízí částečnou ochranu nominální hodnoty certifikátu s ohledem na bariéru a uzavírací hodnotu podkladového indexu v poslední den pozorování. Doba splatnosti certifikátu je pět let. 

Bariéra je stanovena na 60 % počáteční hodnoty podkladového indexu - to znamená, že vzdálenost k bariéře (bezpečnostní polštář) je na začátku vzdálená 40 % od počáteční hodnoty. Bariéra je sledována pouze jednou po pěti letech k poslednímu dni pozorování.

Výplatní profil: 
Certifikát získá investor příležitost k bonusovému výnosu ve výši 15 % za 5 let vyplácený při splatnosti certifikátu, pokud uzavírací hodnota podkladového indexu v poslední den pozorování neklesne o 40 % nebo více pod úroveň počáteční hodnoty podkladového indexu. Pokud bude podkladový index k datu splatnosti nad bonusovou úrovní, bude vyplacena výše bonusu + pozitivní vývoj podkladového indexu nad výši bonusu v poměru 1:1, maximálně výše výplaty není omezena. 

Emisní cena 100 % (nominální hodnota 1.000 CZK) během upisovacího období. Další informace jakož i dokument sdělení klíčových informací naleznete na produktové stránce.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na +43 1 515 20-484.

Team “Strukturovaných produktů” Raiffeisen Centrobank

Základní data:
  • ISIN: AT0000A2RJZ8
  • Upisovací období: 26.05. - 09.07.2021
  • Den prvního ocenění: 12.07.2021
  • Splatnost: 5 let
    (Den splatnosti: 13.07.2026)
  • Uvedení na trh:
  • Emisní cena: 100,00 %
Kontakt
Team Investičních produktů
T: +420 800 900 900
F: +420 234 402 887
E: InvestmentProduct(at)rb.cz