Evropa Twin Win 6 - v úpisu do 17.07.2017!  

12.07.2017 13:06

Participace na rostoucím trhu nebo dokonce MINUS bude PLUS: částečné ztráty podkladového indexu budou ve splatnosti převedeny na výnos.

Certifikát Evropa Twin Win 6 je investiční produkt bez kapitálové ochrany, který je vhodný především pro investory, kteří věří v pozitivní vývoj na evropském akciovém trhu, přesto propady nevylučují také propady.

S certifikátem Evropa Twin Win 6 od Raiffeisen Centrobank AG participuje investor k datu splatnosti (červenec 2022) 1:1 na pozitivním vývoji podkladového indexu EURO STOXX 50® – maximálně do +30 %. Pokud v průběhu celého období pozorování nikdy neklesne o 51 % nebo více ze své počáteční hodnoty z data fixace, pak bude dokonce tento negativní vývoj převeden v poměru 1:1 na výnos..

Bude-li bariéra na 49 % počáteční hodnoty indexu EURO STOXX 50® dosažena, či proražena, bude vyplacena hodnota odpovídající vývoji podkladového indexu (procentní vývoj od počáteční hodnoty k uzavírací hodnotě k poslednímu dni pozorování). I v případě dosažení nebo proražení bariéry, zůstává maximální výplata omezena EUR 1.300 za certifikát. Investoři se nepodílejí na případném růstu podkladového indexu nad úroveň maximální výplaty.

Základní údaje:

  • ISIN: AT0000A1WC79
  • Upisovací období: 19.06.2017 - 17.07.2017
  • Datum fixace: 18.07.2017
  • Splatnost: 5 let (datum splatnosti: 19.07.2022)
  • Veřejná nabídka v: Rakousku, Německu, Itálii, Maďarsku, Polsku, České Republice, Slovenské Republice, Rumunsku, Slovinsku, Chorvatsku
  • Zapsáno na burze: Vídeň, Frankfurt, Stuttgart

Emisní cena 100 % (nominální hodnota EUR 1.000) + 2,5 % vstupní poplatek během upisovacího období

Další informace jsou dostupné na produktové stránce: Evropa Twin Win 6

Detailní popis produktu naleznete v prospektu: Produktová brožura (PDF).

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na +43 1 515 20-484.

Team “Strukturovaných produktů” Raiffeisen CentrobankKonečné podmínky k tomuto produktu jsou uloženy u Österreichische Kontrollbank AG a byly schváleny rakouským Úřadem pro dohled nad finančním trhem. Veškeré produkty podléhají Základnímu prospektu pro Emisní program Raiffeisen Centrobank AG (včetně případných dodatků), který je zveřejněn na www.rcb.at/Prospekty k cenným papírům.

Raiffeisen Centrobank AG podléhá rovněž dohledu Evropské Centrální Banky (ECB) dle jednotných principů dohledu (Single Suppervisory Mechanism - SSM), který se skládá z národních odpovědných orgánů ECB. (nařízení EU číslo 1024/2013 - SSM-nařízení - Council Regulation (EU) No 1024/2013.