voestalpine Expres 3 - v úpisu do 19.07.2017!  

12.07.2017 13:07

S expresem rychleji v cíli – příležitost k zisku 5 % až 25 % při maximálně 5-ti leté splatnosti

Certifikát voestalpine Expres 3 spojuje příležitost k atraktivnímu výnosu s možností předčasného ukončení. Jako podkladové aktivum u tohoto produktu bez kapitálové ochrany byla zvolena akcie voestalpine AG. Investoři, kteří očkávají, že tato blue-chips akcie bude v následujích letech na nebo nad klesající úrovní pro výplatu (viz tabulka níže), mají s tímto certifikátem příležitost k atraktivnímu výnosu.

SPLATNOST:

Splatnost tohoto certifikátu je minimálně 1 rok a maximálně 5 let. Bude-li uzavírací hodnota akcie voestalpine AG k příslušnému dni pozorování na nebo nad úrovní výplaty, následuje (předčasné) splacení ve výši stanovené výplatním profilem.

PŘÍLEŽITOST K VÝNOSU:

Čím delší bude splatnost, tím vyšší bude výplatní hodnota certifikátu (v rozmezí 105 % až 125 % nominální hodnoty). Bude-li uzavírací hodnota akcie k ročnímu datu pozorování pod úrovní výplaty, prodlouží se splatnost o jeden rok a zároveň se ročně navýší možná výplata o 5 % až na maximální možný výnos 25 %. Úroveň pro předčasné splacení se každoročně sníží o 10 %.

1. rok
úroveň výplaty: 100 % (= počáteční hodnota)

výše výplaty: 105 % nominální hodnoty

2 rok
úroveň výplaty: 90 %

výše výplaty: 110 % nominální hodnoty

3. rok
úroveň výplaty: 80 %

výše výplaty: 115 % nominální hodnoty

4. rok
úroveň výplaty: 70 %

výše výplaty: 120 % nominální hodnoty

5. rok
úroveň výplaty: 60 % (=bariéra)

výše výplaty: 125 % nominální hodnoty

Nedojde-li v prvních čtyřech letech k předčasnému ukončení certifikátu a bude-li k pátému a zároveň poslednímu dni pozorování hodnota akcie pod úrovní výplaty ve výši 60 % počáteční hodnoty (odpovídá bariéře), dojde k fyzickému doručení akcií. V tom případě bude doručen předem definovaný počet akcií ze dne fixace (nominální hodnota / cena) na investiční účet klienta. Rozdíl na "celé kusy" bude vyplacen na účet.

Základní údaje:

  • ISIN: AT0000A1WCZ5
  • Upisovací období: 21.06. – 19.07.2017
  • Datum fixace: 20.07.2017
  • Splatnost: minimálně 1 rok, maximálně 5 let
  • Veřejná nabídka v: Rakousku, Německu, Itálii, Maďarsku, Polsku, České Republice, Slovenské Republice, Rumunsku, Slovinsku, Chorvatsku
  • Zapsáno na burze: Vídeň, Frankfurt, Stuttgart

Emisní cena 100 % (nominální hodnota EUR 1.000) + 2 % vstupní poplatek během upisovacího období

Další informace jsou dostupné na produktové stránce: voestalpine Express 3

Detailní popis produktu naleznete v prospektu: Produktová brožura (PDF).

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na +43 1 515 20-484.

Team “Strukturovaných produktů” Raiffeisen CentrobankKonečné podmínky k tomuto produktu jsou uloženy u Österreichische Kontrollbank AG a byly schváleny rakouským Úřadem pro dohled nad finančním trhem. Veškeré produkty podléhají Základnímu prospektu pro Emisní program Raiffeisen Centrobank AG (včetně případných dodatků), který je zveřejněn na www.rcb.at/Prospekty k cenným papírům.

Raiffeisen Centrobank AG podléhá rovněž dohledu Evropské Centrální Banky (ECB) dle jednotných principů dohledu (Single Suppervisory Mechanism - SSM), který se skládá z národních odpovědných orgánů ECB. (nařízení EU číslo 1024/2013 - SSM-nařízení - Council Regulation (EU) No 1024/2013.