Asset Management

 • aktivní správa finančních prostředků již od 3 mil. CZK
 • profesionální přístup zkušených odborníků
 • individuální přístup ke klientovi a jeho potřebám
 • střednědobé až dlouhodobé zhodnocování  finančních prostředků 

TOP CLASSIC

 • produkt je určen klientům z řad fyzických i právnických osob, kteří nemají dostatečné informace, zkušenosti a/nebo technické zázemí, aby mohli sami rozhodovat o jednotlivých investicích
 • zákazník svěřuje svému Portfolio Managerovi finanční prostředky, Portfolio Manager dále tyto prostředky obhospodařuje prostřednictvím instrumentů finančních trhů na základě předem definované investiční strategie, při uplatnění moderních poznatků portfoliové teorie
 • možnost vytvořit portfolio v zákazníkem preferované měně
 • zákazník je pravidelně informován o stavu a vývoji svého portfolia
 • výkonnost portfolia je primárně závislá na vývoji trhů - úplná participace na růstových trendech
 • trh je definován tzv. benchmarkem (indexem, etalonem)
 • riziko je nastavené volbou investiční strategie
 • střednědobý produkt, doporučeno od 3 let a více, vysoká likvidita (max. 5 pracovních dnů)
 • zákazník má možnost výběru ze čtyř typových portfolií v závislosti na očekávaném výnosu, riziku a časovém horizontu