RBroker 

RBroker je systém nabízející online přístup k  obchodování na kapitálových trzích. Základem je mít svoje investiční portfolio pod kontrolou. Cenné papíry a jiné investiční nástroje jsou přeceňovány aktuálními tržními cenami a jsou k nim dopočítány rizikové ukazatele, které vám umožňují získat rychlý přehled o vašem riziku, výnosech či ztrátách z investic. Máte možnost dávat objednávky a uzavírat obchody v reálném čase. Obchodování je ve vysoké míře automatizované, systém je ale pod dohledem dealerů útvaru Treasury. 

Jak získat přístup?

Ke vstupu do systému je zapotřebí, aby měl klient uzavřenu tzv. Komisionářskou smlouvu. Obraťte se prosím na svého bankéře, který pro Vás přístup do systému zařídí. Pokud dosud nejste klientem Raiffeisenbank, tak kontaktujte nejbližší pobočku (přes kontaktní formulář/obálku dole na stránce) nebo zavolejte na Call Centrum, tel. 800 900 900

Stručný přehled poplatků za obchodované investiční nástroje přes RBroker: 

Burza

Odměna banky

Burza

Odměna banky

Xetra Praha

0,11% min. 100 CZK

Velká Británie - nákup

0,70% min. 50 EUR

Německo

0,20% min. 20 EUR

Velká Británie - prodej

0,30% min. 50 EUR

USA

0,20% min. 10 USD

London IOB (GDR's)

0,40% min. 50 EUR

Francie - nákup

0,60% min. 40 EUR

Polsko

0,20% min. 200 PLN

Francie - prodej

0,30% min. 40 EUR

Některé produkty Raiffeisen (podílové fondy RIS/RCM, strukturované dluhopisy, hypoteční zástavní listy) můžete koupit jen na pobočkách RB. Důvodem je cenová politika, kdy vám poradce může nabídnout lepší poplatky na tyto naše produkty.

Další výhody:

 • Mobilní telefon – Mobilní telefon je využíván jako zabezpečený komunikační kanál pro jednorázový přenos přihlašovacích údajů uživatele při jeho přihlášení. Jedná se o standard RB, kdy nemusíte používat žadné jiné zabezpečovací mechanismy.
 •  
 • Minimální objemy – Standardně nejsou vyžadovány minimální objemy obchodů, ale vyjímečně mohou být pro některé produkty nebo burzy stanoveny.
 •  
 • Emailová adresa – slouží pro registraci na Portál, v RBrokeru je totiž možné si nastavit zasílání reportů, alertů atd. bezplatně emailem.
 •   
 • Simulované portfolio – na tomto portfoliu si můžete vyzkoušet simulované nákupy a prodeje cenných papírů. V reálném prostředí si tak můžete vyzkoušet celou aplikaci a prověřit své sklony k investování.
 •          
 • Otevřený běžný investiční účet – Podmínkou pro uzavírání obchodů v systému RBroker je vedení účtu nebo účtů u Raiffeisenbank a to v příslušné měně nebo měnách, které si přejete obchodovat. Vedení běžného investičního účtu a transakce na něm jsou zdarma. 
 •   
 • Obchodní hodiny - služba přehled portfolia a možnost podat pokyn lze po celých 24 hodin. Pokyn lze vypořádat nebo stornovat  od 9.00 do 18.00 pražského času každý pracovní den. Platební příkaz z běžného investičního účtu můžete podat mezi 9.00 a 15.00 pražského času každý pracovní den.
 • Náhled na fondové portfolio - přes RBrokera lze samozřejmě investovat do vybraných fondů napřímo, ale pokud máte již investováno, RBroker umožňuje náhled na vaše DON portfolio. Je třeba si jen uvědomit, že nákup fondů přes DON zabere nějaký čas a v RBrokeru se objeví informace o provedeném nákupu až po jeho vypořádání, tj. s několikadenním zpožděním (cca 10 dní). 
 •    
 • Produktové podmínky – Produktové podmínky pro aplikaci RBroker naleznete v přiloženém souboru:

Mobilní Broker