Maržové obchody

Aktiva, včetně cenných papírů, je možné kupovat na úvěr jako maržový obchod. Jedná se o formu investování do cenných papírů či jiných aktiv, kdy klient očekává růst jejich ceny. Je to v podstatě složená operace skládající se z koupě CP pro klienta a poskytnutého úvěru klientovi s tím, že tento úvěr je zajištěn kupovanými CP.

Jedná se o extrémně ziskovou ale i ztrátovou metodu díky pákovému mechanismu, který je pro maržové obchodování charakteristický. Jakákoliv změna ceny akcie potom zvyšuje možný zisk či ztrátu z investice na několikanásobek. Investor se plně podílí na ziscích či ztrátách, které z obchodu vyplývají.

Obchodník koupí na úvěr cenné papíry (půjčí si na svou investici s předem domluvenou úrokovou sazbou) a koupené CP se poskytnou jako kolaterál. Pokud investice vyjde, jak klient očekává (cena akcií vzroste), splatí půjčku s úrokem a zbytek si nechává. Tyto obchody se využívají především ke spekulativním investicím.

Obchodování na úvěr není pro nezkušené investory.

Zjednodušený příklad:

Investor na účet složí zálohu, např. ve výši 40 % (400 000 Kč). Poté koupí 10 000 ks akcií za 100 Kč. Pokud následující den dojde k růstu jejich ceny o 10 % (kurz vzroste na 110 Kč) a investor se rozhodne akcie prodat, obdrží 1 100 000 Kč. Když odečte vypůjčené peníze (1 100 000 - 600 000), tak mu na účtu zbývá 500 000 Kč a dosáhl zhodnocení 25 % za jeden den.*

*Jedná se o zjednodušený příklad bez zahrnutí poplatků, úroků či daně ze zisku.

Obchodníci:

Eva Polánová +420 234 401 803
Jakub Schermer +420 234 401 838
Jakub Veselský +420 234 401 819
Marek Štamberg +420 234 401 827

TECHNICKÁ PODPORA