Certifikáty a warranty

Certifikáty

Jedná se o strukturované investiční instrumenty, které kombinují vlastnosti „klasických“ dluhopisů s vloženým derivátem.

Raiffeisenbank nabízí jak veřejně obchodované tak privátní emise, které jsou určeny výhradně pro úzkou skupinu investorů. Aktuálně nabízené certifikáty pro běžné klienty jsou uvedené v sekci Raiffeisen Group emise a vznikají na základě spolupráce Raiffeisenbank a Raiffeisen Centrobank. Raiffeisen Centrobank má na poli certifikátů hluboké zkušenosti a je držitelkou řady ocenění za tvorbu těchto produktů ve Střední a Východní Evropě.  Veřejně obchodované certifikáty mají možnost nakupovat klienti jak na OTC (mezibankovním trhu) tak na burzách – Vídeňské, Německé nebo Pražské burze cenných papírů. Certifikáty jsou vydávány v různých měnách, např. v CZK, EUR, HUF, PLN, USD.

Raiffeisenbank nabízí možnost tvorbu vlastní emise certifikátů, a to v rámci privátní emise. Zde je ovšem třeba splnit minimální objem transakce, který se pohybuje v řádech miliónů EUR. Vždy záleží na přesném typu certifikátu. Používaná podkladová aktiva pro certifikáty jsou akciové indexy, akcie, akciové koše, komodity, kurzy, …. Certifikáty umožňují podílet se jak na růstu podkladového aktiva, tak i na jeho poklesu.

Jejich základní rozdělení je na pákové a nepákové produkty. Pro každého je vhodný jiný produkt dle jeho zkušeností a požadovaného výnosu. Některé certifikáty jsou vydávány s otevřenou splatností, ale nejčastěji se používají takové, které mají předem dané datum splatnosti.

Každý investor se před výběrem vhodného certifikátu musí seznámit s detaily o jeho funkcionalitě (každý se hodí pro jinou investiční strategii) a především o rizicích, které jsou do certifikátu vnořené. Každý certifikát v sobě nese také riziko emitenta, jelikož se jedná o dluhový cenný papír!

 

Turbocertifikáty

Jde o druh investičního certifikátu, který patří do skupiny pákových produktů. Velká většina je vydávána s otevřenou splatností s tím, že má předem určenou velikost páky.

Pokud podkladové aktivum, např. akcie posílí o 1%, pak nakoupený turbocertifikát s pákou 3x způsobí nárůst výnosu o 3%. V opačném případě dochází k prodělku o velikosti 3%. Velikost páky nemusí být  konstantní, ale může se měnit podle vývoje podkladového aktiva. Součástí turbocertifikátů mohou být i podmínky jako např. Knock-out a knock-In bariéry.  

Využití certifikátů je u investorů, kteří požadují vysoké výnosy a akceptují rizika + nechtějí nebo nemají možnost nakupovat podkladové aktivum. Turbocertifikáty, které díky odběrovému poměru stojí násobně méně. Dále jej využívají klienti, kteří nechtějí nakupovat cenné papíry na úvěr (margin).

Jde o velmi rizikový produkt pro zkušené investory.

 

Warranty

Jedná se o většinou burzovně obchodovaný opční instrument. Velká většina je vydávána na předem definovanou dobu, obvykle 6 -24 měsíců. Warranty jsou jinou formou opce, tzn. zaručují právo na nákup/prodej  předem určeného podkladového aktiva. Mají možnost vypořádání v penězích nebo dodáním podkladového aktiva. Používají se jako forma zajištění nebo jako spekulace. Ve velké většině se jedná o pákové produkty, tzn. nabízejí možnost nadproporciálního výnosu či ztráty.

Banka nabízí dvě základní varianty:

Kupní warrant (call warrant): spekulace na růst podkladového aktiva

Prodejní warrant  (put warrant): spekulace na pokles podkladového aktiva

Warranty se podobně jako opce prodávají jen za zlomek ceny podkladového aktiva (emisní poměr odběru: 1:10;1:100; 1:1000 / 0,1; 0,01; 0,001), čímž je jejich hodnota mnohem kolísavější. Jejich aktuální hodnotu určuje banka či burza podle emisních podmínek . Na cenu mají vliv: aktuální cena podkladového aktiva, realizační cena, doba do splatnosti, emisní poměr, tržní úroková míra a volatilita podkladového aktiva.

Warranty mají předem určenu realizační cenu, za kterou je možné uplatnit svá práva nákupu/prodeje. Ve warrantech může být použita evropská nebo americká opce.

Další typy  jsou např.: Knock-out nebo Knock-in warranty (je zde navíc bariéra) a v případě jejího dosažení warrant zaniká anebo teprve vzniká.

Jelikož se jedná o velmi rizikový instrument, je doporučován pouze zkušeným investorům.