Fondy a ETF

Banka nabízí pro klienty vlastní produkci podílových fondů od Raiffeisen Investiční společnosti https://www.rb.cz/o-nas/kdo-jsme/skupina-raiffeisen/raiffeisen-investicni-spolecnost a dále podílové fondy od Raiffeisen Capital  Management   http://www.rcm.at/  

 

 

U banky je zároveň možné nakupovat otevřené podílové fondy, uzavřené podílové fondy , ETF „Exchange traded fund“, ETC  „Exchange trade commodities a další .  Klient má možnost nakupovat od světových investičních správců a bank širokou nabídku, která  obsahuje prakticky vše dle přání klienta.  Banka spolupracuje s celou řadou společností, které na poli správy majetku patří mezi globální lídry a díky tomu mají možnost klienty získat jejich produkty bez toho, aby zde měla tato společnost zastoupení. Vše zprostředkuje Raiffeisen Bank.  Otevírá se zde možnost klientům nakupovat fondy s pravidelným výnosem v podobě renty, reinvestiční podobu fondů a další varianty.