Dluhopisy

Jedná se o dluhový cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta vůči věřiteli. Je to zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky, vyplacení stanovených výnosů a povinnost emitenta splnit veškeré závazky.

Dluhopisy lze dělit podle několika kritérií, nejčastěji jsou dluhopisy děleny podle rizika, emitenta (státní, korporátní, komunální, bankovní, pokladniční poukázky), doby splatnosti a podle způsobu úročení (s pevným kupónem, proměnlivým kupónem, zero, indexované). Mimo tyto skupiny lze v literatuře najít celou řadu dalších dělení např. podle podoby atd.