Personál
Počet zaměstnanců na konci roku
Staff turnover in EUR
Turnover Label
Akcie denominované v EUR
Počet vydaných akcií (v milionech)
Dividenda na akcii
Zisk na akcii bez emise nových akcií
Přhled zisků a ztrát v milionech EUR dle IAS/IFRS
Obrat
Provozní zisk (EBIT)
Zisk před zdaněním (EBT)
Annual net profit/ loss
Rozvaha v milionech EUR IAS/IFRS
Aktiva
Celková běžná aktiva
Celková fixní aktiva
Celková aktiva
Závazky
Celkové krátkodobé závazky
Celkové dlouhodobé závazky
Oprávky celkem
Základní kapitál
Celkové závazky
Management:
Jan Juchelka
David Formánek
Didier Colin
Jitka Haubová
Margus Simson
Miroslav Hir¿l
Představenstvo:
Delphine Garcin-Meunier
Petr Dvorák
Cécile Camilli
David Formánek
Didier Luc Marie Colin
Margus Simson
Maylis Coupet
Miroslav Hir¿l
Ondrej Kudrna
Petra Wendelová
Sylva Kynychová
Vojtech ¿majer
Struktura akcionářů v %:
AGF Investments, Inc. 0,436
BlackRock Fund Advisors 0,652
First Sentier Investors (Australia) IM Ltd. 0,425
GIC Pte Ltd. (Investment Management) 0,99
Komercní banka as 0,628
NN Investment Partners (C.R.) as 0,395
Société Générale SA 60,353
State Board of Administration of Florida Retirement System 0,37
The Vanguard Group, Inc. 1,574
Wellington Management International Ltd. 0,336
Freefloat 33,841
Adresa: Na Príkope 33, 114 07 Prague
T: +420-485-262-800
F: +
I: http://www.kb.cz
E: mojebanka@kb.cz