Personál
Počet zaměstnanců na konci roku
Staff turnover in EUR
Turnover Label
Akcie denominované v EUR
Počet vydaných akcií (v milionech)
Dividenda na akcii
Zisk na akcii bez emise nových akcií
Přhled zisků a ztrát v milionech EUR dle IAS/IFRS
Obrat
Provozní zisk (EBIT)
Zisk před zdaněním (EBT)
Annual net profit/ loss
Rozvaha v milionech EUR IAS/IFRS
Aktiva
Celková běžná aktiva
Celková fixní aktiva
Celková aktiva
Závazky
Celkové krátkodobé závazky
Celkové dlouhodobé závazky
Oprávky celkem
Základní kapitál
Celkové závazky
Management:
Jannis Samaras
Daniel Bury¿
Marián ¿efcovic
Martin Mateá¿
Martin Pisklák
René Musila
Představenstvo:
René Sommer
Alexandros Samaras
Ladislav Sekerka
Moshy Cohen-Nehemia
Tomá¿ Jendrejek
Struktura akcionářů v %:
Adresa: Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 Ostrava
T: 420-595-601-030
F: 420-596-630-277
I: http://www.kofola.cz
E: info@kofola.cz