Personál
Počet zaměstnanců na konci roku
Staff turnover in EUR
Turnover Label
Akcie denominované v EUR
Počet vydaných akcií (v milionech)
Dividenda na akcii
Zisk na akcii bez emise nových akcií
Přhled zisků a ztrát v milionech EUR dle IAS/IFRS
Obrat
Provozní zisk (EBIT)
Zisk před zdaněním (EBT)
Annual net profit/ loss
Rozvaha v milionech EUR IAS/IFRS
Aktiva
Celková běžná aktiva
Celková fixní aktiva
Celková aktiva
Závazky
Celkové krátkodobé závazky
Celkové dlouhodobé závazky
Oprávky celkem
Základní kapitál
Celkové závazky
Management:
Florian Pesahl
Představenstvo:
Kristin Russell
Eberhard Kurz
Richard Seidlitz
Struktura akcionářů v %:
Advisory Invest GmbH 0,567
Aramea Asset Management AG 0,641
Arrow Electronics, Inc. 69,2
Dimensional Fund Advisors LP 0,428
KBC Asset Management NV 0,325
Knoesel & Ronge Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG 2,393
PFP Advisory GmbH 0,299
TBF Global Asset Management GmbH 4,511
VM Vermögens-Management GmbH 0,539
Zantke & Cie Asset Management GmbH 0,19
free float 20,908
Adresa: Landsberger Strasse 322, 80687 München
T: 49-89-56017-0
F: 49-89-56017-119
I: http://www.data-modul.de
E: info@data-modul.com