Personál
Počet zaměstnanců na konci roku
Staff turnover in EUR
Turnover Label
Akcie denominované v EUR
Počet vydaných akcií (v milionech)
Dividenda na akcii
Zisk na akcii bez emise nových akcií
Přhled zisků a ztrát v milionech EUR dle IAS/IFRS
Obrat
Provozní zisk (EBIT)
Zisk před zdaněním (EBT)
Annual net profit/ loss
Rozvaha v milionech EUR IAS/IFRS
Aktiva
Celková běžná aktiva
Celková fixní aktiva
Celková aktiva
Závazky
Celkové krátkodobé závazky
Celkové dlouhodobé závazky
Oprávky celkem
Základní kapitál
Celkové závazky
Management:
Jochen Hanebeck
Sven Schneider
Andreas Urschitz
Elke Reichart
Rutger Wijburg
Představenstvo:
Herbert Diess
Friedrich Eichiner
Hermann Eul
Susanne Lachenmann
Ulrich Spiesshofer
Annette Engelfried
Diana Vitale
Johann Dechant
Klaus Helmrich
Margret Suckale
Melanie Riedl
Mirco Synde
Peter Gruber
Ute Wolf
Xiaoqun Clever-Steg
Struktura akcionářů v %:
Allianz Global Investors GmbH 2,965
Amundi Asset Management SA (Investment Management) 1,338
BlackRock Advisors (UK) Ltd. 1,262
BlackRock Asset Management Deutschland AG 1,078
BlackRock Fund Advisors 1,776
DWS Investment GmbH 2,987
Norges Bank Investment Management 3,028
Pictet Asset Management SA 1,719
Schroder Investment Management Ltd. 1,131
The Vanguard Group, Inc. 3,562
Freefloat 79,155
Adresa: Am Campeon 1-15, Neubiberg, 85579 München
T: +49-89-234-26655
F: +49-89-234-955-2987
I: http://www.infineon.com
E: support@infineon.com