Personál
Počet zaměstnanců na konci roku
Staff turnover in EUR
Turnover Label
Akcie denominované v EUR
Počet vydaných akcií (v milionech)
Dividenda na akcii
Zisk na akcii bez emise nových akcií
Přhled zisků a ztrát v milionech EUR dle IAS/IFRS
Obrat
Provozní zisk (EBIT)
Zisk před zdaněním (EBT)
Annual net profit/ loss
Rozvaha v milionech EUR IAS/IFRS
Aktiva
Celková běžná aktiva
Celková fixní aktiva
Celková aktiva
Závazky
Celkové krátkodobé závazky
Celkové dlouhodobé závazky
Oprávky celkem
Základní kapitál
Celkové závazky
Management:
Ola Källenius
Britta Seeger
Harald Wilhelm
Hubertus Troska
Jörg Burzer
Markus Schäfer
Renata Jungo Brüngger
Sabine Kohleisen
Představenstvo:
Martin Brudermüller
Doris Höpke
Frank Markus Weber
Helene Svahn
Bernardus Cornelis van Beurden
Dame Veronica Anne Courtice
Elizabeth Centoni
Ergun Lümali
Gabriela Neher
Marco Gobbetti
Michael Bettag
Michael Häberle
Michael Peters
Monika Tielsch
Nadine Boguslawski
Olaf G. Koch
Roman Romanowski
Roman Zitzelsberger
Stefan Pierer
Timotheus Höttges
Struktura akcionářů v %:
Amundi Asset Management SA (Investment Management) 0,775
Beijing State-Owned Assets Supervision & Administration 9,98
BlackRock Advisors (UK) Ltd. 0,802
BlackRock Asset Management Deutschland AG 0,785
BlackRock Fund Advisors 1,509
Flossbach von Storch AG 1,534
Harris Associates LP 1,105
Kuwait Investment Authority (Investment Management) 5,57
Shu Fu Li 9,686
The Vanguard Group, Inc. 2,911
Freefloat 65,344
Adresa: Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart
T: +49-711-17-0
F: +
I: http://group.mercedes-benz.com
E: