Personál
Počet zaměstnanců na konci roku
Staff turnover in EUR
Turnover Label
Akcie denominované v EUR
Počet vydaných akcií (v milionech)
Dividenda na akcii
Zisk na akcii bez emise nových akcií
Přhled zisků a ztrát v milionech EUR dle IAS/IFRS
Obrat
Provozní zisk (EBIT)
Zisk před zdaněním (EBT)
Annual net profit/ loss
Rozvaha v milionech EUR IAS/IFRS
Aktiva
Celková běžná aktiva
Celková fixní aktiva
Celková aktiva
Závazky
Celkové krátkodobé závazky
Celkové dlouhodobé závazky
Oprávky celkem
Základní kapitál
Celkové závazky
Management:
Michael Sen
Michael Moser
Pierluigi Antonelli
Robert Möller
Sara Lisa Hennicken
Představenstvo:
Wolfgang Kirsch
Christoph Zindel
Iris Löw-Friedrich
Michael Albrecht
Bernd Behlert
Frauke Lehmann
Grit Genster
Holger Michel
Konrad Kölbl
Michael Diekmann
Oscar Romero de Paco
Susanne Zeidler
Struktura akcionářů v %:
Amundi Asset Management SA (Investment Management) 2,445
BlackRock Fund Advisors 1,34
DWS Investment GmbH 0,866
Else Kröner-Fresenius-Stiftung 27
Fidelity Management & Research Co. LLC 0,986
Franklin Mutual Advisers LLC 1,136
Harris Associates LP 2,953
Norges Bank Investment Management 1,884
T. Rowe Price Associates, Inc. (Investment Management) 0,797
The Vanguard Group, Inc. 2,654
Freefloat 57,94
Adresa: Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg
T: +49-6172-608-0
F: +49-6172-608-2628
I: http://www.fresenius.de
E: pr-fre@fresenius.com