Personál
Počet zaměstnanců na konci roku
Staff turnover in EUR
Turnover Label
Akcie denominované v EUR
Počet vydaných akcií (v milionech)
Dividenda na akcii
Zisk na akcii bez emise nových akcií
Přhled zisků a ztrát v milionech EUR dle IAS/IFRS
Obrat
Provozní zisk (EBIT)
Zisk před zdaněním (EBT)
Annual net profit/ loss
Rozvaha v milionech EUR IAS/IFRS
Aktiva
Celková běžná aktiva
Celková fixní aktiva
Celková aktiva
Závazky
Celkové krátkodobé závazky
Celkové dlouhodobé závazky
Oprávky celkem
Základní kapitál
Celkové závazky
Management:
Guillaume Faury
Alberto Gutierrez
Bruno Even
C. Jeffrey Knittel
Catherine Jestin
Christian Scherer
Florent Massou dit Labaquere
George Xu
John Harrison
Julie Kitcher
Matthieu Louvot
Michael Schöllhorn
Philippe Mhun
Sabine Klauke
Thierry Baril
Thomas Töpfer
Wouter van Wersch
Představenstvo:
René Richard Obermann
Catherine Renee Anne Guillouard
Feiyu Xu
Antony Wood
Claudia Nemat
Irene Rummelhoff
Jean-Pierre Clamadieu
Lap Lik Chu
Mark Dunkerley
María Amparo Moraleda Martínez
Stephan Gemkow
Struktura akcionářů v %:
Amundi Asset Management SA (Investment Management) 1,512
BlackRock Fund Advisors 1,225
Capital International Ltd. 1,459
Capital Research & Management Co. (Global Investors) 1,682
Capital Research & Management Co. (World Investors) 5,426
Deutschland 10,818
Frankreich 10,834
Spanien 4,081
TCI Fund Management Ltd. 3,013
The Vanguard Group, Inc. 2,618
Freefloat 57,332
Adresa: 2, rond-point Dewoitine, B80 Building, 31703 Blagnac
T: +33-5-81-31-75-00
F: +
I: http://www.airbus.com
E: