Personál
Počet zaměstnanců na konci roku
Staff turnover in EUR
Turnover Label
Akcie denominované v EUR
Počet vydaných akcií (v milionech)
Dividenda na akcii
Zisk na akcii bez emise nových akcií
Přhled zisků a ztrát v milionech EUR dle IAS/IFRS
Obrat
Provozní zisk (EBIT)
Zisk před zdaněním (EBT)
Annual net profit/ loss
Rozvaha v milionech EUR IAS/IFRS
Aktiva
Celková běžná aktiva
Celková fixní aktiva
Celková aktiva
Závazky
Celkové krátkodobé závazky
Celkové dlouhodobé závazky
Oprávky celkem
Základní kapitál
Celkové závazky
Management:
Scott Farmer
Gerald Adolph
John Barrett
Joseph Scaminace
Karen Carnahan
Melanie Barstad
Robert Coletti
Ronald Tysoe
Todd M. Schneider
J. Michael Hansen
Michael L. Thompson
Paul F. Adler
Scott D. Farmer
Představenstvo:
Struktura akcionářů v %:
BlackRock Fund Advisors 4,347
Brown Advisory LLC 1,295
Fidelity Management & Research Co. LLC 1,705
Franklin Advisers, Inc. 1,364
Geode Capital Management LLC 1,735
Impax Asset Management Ltd. 1,05
SSgA Funds Management, Inc. 3,767
Scott Douglas Farmer 14,252
T. Rowe Price Associates, Inc. (Investment Management) 1,471
The Vanguard Group, Inc. 9,496
free float 59,518
Adresa: 6800 Cintas Boulevard, 45262-5737 Cincinnati
T: 1-513-459-1200
F:
I: http://www.cintas.com
E: