Personál
Počet zaměstnanců na konci roku
Staff turnover in EUR
Turnover Label
Akcie denominované v EUR
Počet vydaných akcií (v milionech)
Dividenda na akcii
Zisk na akcii bez emise nových akcií
Přhled zisků a ztrát v milionech EUR dle IAS/IFRS
Obrat
Provozní zisk (EBIT)
Zisk před zdaněním (EBT)
Annual net profit/ loss
Rozvaha v milionech EUR IAS/IFRS
Aktiva
Celková běžná aktiva
Celková fixní aktiva
Celková aktiva
Závazky
Celkové krátkodobé závazky
Celkové dlouhodobé závazky
Oprávky celkem
Základní kapitál
Celkové závazky
Management:
Kasper Rorsted
Amanda Rajkumar
Brian Grevy
Harm Ohlmeyer
Martin Shankland
Roland Auschel
Představenstvo:
Thomas Hermann Rabe
Bastian Knobloch
Beate Rohrig
Bodo Knut Uebber
Christian Klein
Frank Scheiderer
Günter Weigl
Ian Gallienne
Jackie Joyner-Kersee
Jing Ulrich
Kathrin Menges
Michael Storl
Nassef Sawiris
Petra Maria Auerbacher
Roland Nosko
Udo Müller
Struktura akcionářů v %:
Allianz Global Investors GmbH 1,78
BlackRock Fund Advisors 1,707
Fidelity Management & Research Co. LLC 3,094
Groupe Bruxelles Lambert SA (Investment Company) 7,158
Morgan Stanley Investment Management Co. 1,626
Nassef Onsi Nagib Sawiris 3,018
Norges Bank Investment Management 2,679
The Vanguard Group, Inc. 2,5
Union Investment Privatfonds GmbH 1,169
adidas AG 3,038
free float 72,232
Adresa: Adi-Dassler-Strasse 1, 91074 Herzogenaurach
T: 49-9132-84-0
F: 49-9132-84-2241
I: http://adidas-group.com
E: