Personál
Počet zaměstnanců na konci roku
Staff turnover in EUR
Turnover Label
Akcie denominované v EUR
Počet vydaných akcií (v milionech)
Dividenda na akcii
Zisk na akcii bez emise nových akcií
Přhled zisků a ztrát v milionech EUR dle IAS/IFRS
Obrat
Provozní zisk (EBIT)
Zisk před zdaněním (EBT)
Annual net profit/ loss
Rozvaha v milionech EUR IAS/IFRS
Aktiva
Celková běžná aktiva
Celková fixní aktiva
Celková aktiva
Závazky
Celkové krátkodobé závazky
Celkové dlouhodobé závazky
Oprávky celkem
Základní kapitál
Celkové závazky
Management:
Heimo Scheuch
Gerald Hanke
Harald Schwarzmayr
Solveig Menard-Galli
Představenstvo:
Peter Steiner
Myriam Meyer Stutz
Regina Prehofer
Thomas Birtel
Claudia Schiroky
David Davies
Gerhard Seban
Marc Grynberg
Oswald Schmid
Peter Michael Johnson
Wolfgang Wallner
Struktura akcionářů v %:
Amundi Asset Management SA (Investment Management) 3,915
BNP Paribas Asset Management France SAS 4,977
BlackRock Fund Advisors 1,365
Erste Asset Management GmbH 2,417
Fidelity Management & Research Co. LLC 5,748
Impax Asset Management Ltd. 5,135
Marathon Asset Management Ltd. 5,268
Norges Bank Investment Management 2,813
Petrus Advisers Ltd. 1,357
The Vanguard Group, Inc. 3,467
Freefloat 63,537
Adresa: Wienerbergerplatz 1, 1100 Wien
T: +43-1-60-192-0
F: +43-1-60-192-10159
I: http://www.wienerberger.com
E: office@wienerberger.com