Personál
Počet zaměstnanců na konci roku
Staff turnover in EUR
Turnover Label
Akcie denominované v EUR
Počet vydaných akcií (v milionech)
Dividenda na akcii
Zisk na akcii bez emise nových akcií
Přhled zisků a ztrát v milionech EUR dle IAS/IFRS
Obrat
Provozní zisk (EBIT)
Zisk před zdaněním (EBT)
Annual net profit/ loss
Rozvaha v milionech EUR IAS/IFRS
Aktiva
Celková běžná aktiva
Celková fixní aktiva
Celková aktiva
Závazky
Celkové krátkodobé závazky
Celkové dlouhodobé závazky
Oprávky celkem
Základní kapitál
Celkové závazky
Management:
Thomas Nevens
Gerald Held
Anders Gustafsson
Carrie Palin
Deborah Kerr
Deepak Ahuja
George Shaheen
Kathryn Hill
Scott Schenkel
George Kurian
Anthony Lye
Cesar Cernuda
Debra McCowan
James Whitemore
Matthew Fawcett
Michael Berry
Představenstvo:
Struktura akcionářů v %:
Arrowstreet Capital LP 1,308
Beutel, Goodman & Co. Ltd. 2,116
BlackRock Fund Advisors 6,07
Capital Research & Management Co. (International Investors) 2,568
Columbia Management Investment Advisers LLC 2,036
First Trust Advisors LP 2,739
Geode Capital Management LLC 2,385
PRIMECAP Management Co. 7,14
SSgA Funds Management, Inc. 4,744
The Vanguard Group, Inc. 12,199
Freefloat 56,696
Adresa: 3060 Olsen Drive, 95128 San Jose
T: +1-408-822-6000
F: +1-408-822-4501
I: http://www.netapp.com
E: