Personál
Počet zaměstnanců na konci roku
Staff turnover in EUR
Turnover Label
Akcie denominované v EUR
Počet vydaných akcií (v milionech)
Dividenda na akcii
Zisk na akcii bez emise nových akcií
Přhled zisků a ztrát v milionech EUR dle IAS/IFRS
Obrat
Provozní zisk (EBIT)
Zisk před zdaněním (EBT)
Annual net profit/ loss
Rozvaha v milionech EUR IAS/IFRS
Aktiva
Celková běžná aktiva
Celková fixní aktiva
Celková aktiva
Závazky
Celkové krátkodobé závazky
Celkové dlouhodobé závazky
Oprávky celkem
Základní kapitál
Celkové závazky
Management:
Kasper Rorsted
Brian Grevy
Harm Ohlmeyer
Martin Shankland
Roland Auschel
Představenstvo:
Igor Landau
Thomas Rabe
Beate Rohrig
Bodo Uebber
Frank Scheiderer
Günter Weigl
Herbert Kauffmann
Ian Gallienne
Jing Ulrich
Kathrin Menges
Michael Storl
Nassef Sawiris
Petra Auerbacher
Roland Nosko
Roswitha Hermann
Udo Mueller
Struktura akcionářů v %:
Albert Frère 7,5
BlackRock, Inc. 6,49
Elian Corporate Trustee (Cayman) Limited 3,46
FMR LLC 4,92
Fidelity Mt. Vernon Street Trust 2,99
Lone Pine Capital LLC 2,998
Southeastern Asset Management, Inc. 2,94
The Capital Group Companies, Inc. 3,02
Theo Capital S.à r.l. 6,9
Thornburg Investment Management, Inc. 2,73
free float 53,05
treasury shares 3,002
Adresa: Adi-Dassler-Straße, D-91074 Herzogenaurach
T: +49-9132-84-0
F: +49-9132-84-2241
I: http://www.adidas-group.com/
E: investor.relations@adidas-Group.com