Personál
Počet zaměstnanců na konci roku
Staff turnover in EUR
Turnover Label
Akcie denominované v EUR
Počet vydaných akcií (v milionech)
Dividenda na akcii
Zisk na akcii bez emise nových akcií
Přhled zisků a ztrát v milionech EUR dle IAS/IFRS
Obrat
Provozní zisk (EBIT)
Zisk před zdaněním (EBT)
Annual net profit/ loss
Rozvaha v milionech EUR IAS/IFRS
Aktiva
Celková běžná aktiva
Celková fixní aktiva
Celková aktiva
Závazky
Celkové krátkodobé závazky
Celkové dlouhodobé závazky
Oprávky celkem
Základní kapitál
Celkové závazky
Management:
Kasper Rorsted
Roland Auschel
Martin Shankland
Karen Parkin
Harm Ohlmeyer
Eric Liedtke
Představenstvo:
Igor Landau
Udo Mueller
Roswitha Hermann
Roland Nosko
Petra Auerbacher
Nassef Sawiris
Michael Storl
Kathrin Menges
Jing Ulrich
Ian Gallienne
Herbert Kauffmann
Günter Weigl
Frank Scheiderer
Bodo Uebber
Beate Rohrig
Thomas Rabe
Struktura akcionářů v %:
Albert Frère 7,5
BlackRock, Inc. 6,27
Elian Corporate Trustee (Cayman) Limited 3,46
FMR LLC 5,31
Fidelity Mt. Vernon Street Trust 2,99
Lone Pine Capital LLC 2,998
Southeastern Asset Management, Inc. 2,94
The Capital Group Companies, Inc. 3,02
Theo Capital S.à r.l. 7,83
Thornburg Investment Management, Inc. 2,73
free float 51,95
treasury shares 3,002
Adresa: Adi-Dassler-Straße, D-91074 Herzogenaurach
T: +49-9132-84-0
F: +49-9132-84-2241
I: http://www.adidas-group.com/
E: investor.relations@adidas-Group.com