Personál
Počet zaměstnanců na konci roku
Staff turnover in EUR
Turnover Label
Akcie denominované v EUR
Počet vydaných akcií (v milionech)
Dividenda na akcii
Zisk na akcii bez emise nových akcií
Přhled zisků a ztrát v milionech EUR dle IAS/IFRS
Obrat
Provozní zisk (EBIT)
Zisk před zdaněním (EBT)
Annual net profit/ loss
Rozvaha v milionech EUR IAS/IFRS
Aktiva
Celková běžná aktiva
Celková fixní aktiva
Celková aktiva
Závazky
Celkové krátkodobé závazky
Celkové dlouhodobé závazky
Oprávky celkem
Základní kapitál
Celkové závazky
Management:
Ralph Dommermuth
Alessandro Nava
Markus Huhn
Představenstvo:
Kurt Dobitsch
Claudia Borgas-Herold
Norbert Lang
Ricke Kai-Uwe
Vlasios Choulidis
Struktura akcionářů v %:
1&1 AG 0,263
BlackRock Fund Advisors 0,249
Dimensional Fund Advisors LP 0,675
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 3,005
Lupus alpha Asset Management AG 0,19
Norges Bank Investment Management 0,664
The Vanguard Group, Inc. 0,655
Union Investment Privatfonds GmbH 2,481
United Internet AG 78,317
VM Vermögens-Management GmbH 0,256
free float 13,245
Adresa: Wilhelm-Röntgen-Strasse 1-5, 63477 Maintal
T: 49-6181-412-3
F: 49-6181-412-183
I: http://www.1und1-drillisch.de
E: presse@1und1-drillisch.de