Personál
Počet zaměstnanců na konci roku
Staff turnover in EUR
Turnover Label
Akcie denominované v EUR
Počet vydaných akcií (v milionech)
Dividenda na akcii
Zisk na akcii bez emise nových akcií
Přhled zisků a ztrát v milionech EUR dle IAS/IFRS
Obrat
Provozní zisk (EBIT)
Zisk před zdaněním (EBT)
Annual net profit/ loss
Rozvaha v milionech EUR IAS/IFRS
Aktiva
Celková běžná aktiva
Celková fixní aktiva
Celková aktiva
Závazky
Celkové krátkodobé závazky
Celkové dlouhodobé závazky
Oprávky celkem
Základní kapitál
Celkové závazky
Management:
Stefan Szyszkowitz
Franz Mittermayer
Představenstvo:
Reinhard Wolf
Gustav Dressler
Monika Fraissl
Angela Stransky
Friedrich Bußlehner
Georg Bartmann
Irene Pugl
Jochen Danninger
Maria Patek
Paul Hofer
Peter Weinelt
Philipp Gruber
Uwe Mitter
Veronika Wüster
Willi Stiowicek
Struktura akcionářů v %:
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH 0,155
BlackRock Fund Advisors 0,262
Dimensional Fund Advisors LP 0,304
EVN AG 0,922
Erste Asset Management GmbH 0,912
Niederösterreich 51
Norges Bank Investment Management 0,538
Petrus Advisers Ltd. 0,157
The Vanguard Group, Inc. 0,717
Wien 28,36
free float 16,673
Adresa: EVN Platz, 2344 Maria Enzersdorf
T: +43-2236-200-0
F: +43-2236-200-2030
I: http://www.evn.at
E: info@evn.at