Personál
Počet zaměstnanců na konci roku
Staff turnover in EUR
Turnover Label
Akcie denominované v EUR
Počet vydaných akcií (v milionech)
Dividenda na akcii
Zisk na akcii bez emise nových akcií
Přhled zisků a ztrát v milionech EUR dle IAS/IFRS
Obrat
Provozní zisk (EBIT)
Zisk před zdaněním (EBT)
Annual net profit/ loss
Rozvaha v milionech EUR IAS/IFRS
Aktiva
Celková běžná aktiva
Celková fixní aktiva
Celková aktiva
Závazky
Celkové krátkodobé závazky
Celkové dlouhodobé závazky
Oprávky celkem
Základní kapitál
Celkové závazky
Management:
Werner Baumann
Heiko Schipper
Rodrigo Santos
Sarena Lin
Stefan Oelrich
Wolfgang Nickl
Představenstvo:
Norbert Winkeljohann
Barbara Gansewendt
Norbert Bischofberger
Otmar Wiestler
Paul Achleitner
Simone Bagel-Trah
Alberto Weisser
Andrea Sacher
André van Broich
Claudia Schade
Colleen Goggins
Ertharin Cousin
Francesco Grioli
Frank Löllgen
Heike Hausfeld
Heinz Georg Webers
Horst Heinz Paul Baier
Kimberly Mathisen
Michael Westmeier
Yasmin Fahimi
Struktura akcionářů v %:
Capital Research & Management Co. (World Investors) 1,46
DWS Investment GmbH 0,949
Dodge & Cox 1,461
Harris Associates LP 2,986
MFS International (UK) Ltd. 1,041
Massachusetts Financial Services Co. 1,061
Norges Bank Investment Management 3,147
Temasek Holdings Pte Ltd. (Investment Management) 3,525
Templeton Global Advisors Ltd. 1,013
The Vanguard Group, Inc. 3,509
Freefloat 79,847
Adresa: Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51368 Leverkusen
T: +49-214-30-1
F: +
I: http://www.bayer.com
E: