Personál
Počet zaměstnanců na konci roku
Staff turnover in EUR
Turnover Label
Akcie denominované v EUR
Počet vydaných akcií (v milionech)
Dividenda na akcii
Zisk na akcii bez emise nových akcií
Přhled zisků a ztrát v milionech EUR dle IAS/IFRS
Obrat
Provozní zisk (EBIT)
Zisk před zdaněním (EBT)
Annual net profit/ loss
Rozvaha v milionech EUR IAS/IFRS
Aktiva
Celková běžná aktiva
Celková fixní aktiva
Celková aktiva
Závazky
Celkové krátkodobé závazky
Celkové dlouhodobé závazky
Oprávky celkem
Základní kapitál
Celkové závazky
Management:
B. Chuck Anderson
Heike Prinz
Julio Triana
Rodrigo Santos
Stefan Oelrich
Wolfgang Nickl
Představenstvo:
Norbert Winkeljohann
Barbara Gansewendt
Ertharin Cousin
Nancy Simonian
Paul Achleitner
Alberto Weisser
Andrea Sacher
André van Broich
Claudia Schade
Colleen Goggins
Francesco Grioli
Frank Löllgen
Heike Hausfeld
Heinz Georg Webers
Horst Heinz Paul Baier
Jeffrey Ubben
Kimberly Marie Lein-Mathisen
Lori Schechter
Michael Westmeier
Yasmin Fahimi
Struktura akcionářů v %:
Amundi Asset Management SA (Investment Management) 3,086
BlackRock Advisors (UK) Ltd. 0,973
BlackRock Asset Management Deutschland AG 0,963
BlackRock Fund Advisors 1,777
Dodge & Cox 2,372
Harris Associates LP 3,192
Norges Bank Investment Management 3,147
Silchester International Investors LLP 3,002
Temasek Holdings Pte Ltd. (Investment Management) 3,525
The Vanguard Group, Inc. 3,643
Freefloat 74,321
Adresa: Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51368 Leverkusen
T: +49-214-30-1
F: +
I: http://www.bayer.com
E: