Personál
Počet zaměstnanců na konci roku
Staff turnover in EUR
Turnover Label
Akcie denominované v EUR
Počet vydaných akcií (v milionech)
Dividenda na akcii
Zisk na akcii bez emise nových akcií
Přhled zisků a ztrát v milionech EUR dle IAS/IFRS
Obrat
Provozní zisk (EBIT)
Zisk před zdaněním (EBT)
Annual net profit/ loss
Rozvaha v milionech EUR IAS/IFRS
Aktiva
Celková běžná aktiva
Celková fixní aktiva
Celková aktiva
Závazky
Celkové krátkodobé závazky
Celkové dlouhodobé závazky
Oprávky celkem
Základní kapitál
Celkové závazky
Management:
Bernhard Spalt
Alexandra Habeler-Drabek
David O`Mahony
Ingo Bleier
Maurizio Poletto
Stefan Dörfler
Thomas Schaufler
Představenstvo:
Friedrich Rödler
Elisabeth Krainer Senger-Weiss
Friedrich Santner
Henrietta Egerth-Stadlhuber
Jordi Gual Sole
Andreas Lachs
András Simor
Barbara Pichler
Jan Meindert Homan
Jozef Pinter
Karin Zeisel
Marion Khüny
Markus Haag
Matthias Bulach
Maximilian Hardegg
Michael Schuster
Michèle Sutter-Rüdisser
Regina Haberhauer
Struktura akcionářů v %:
APG Asset Management NV 1,437
Baillie Gifford & Co. 2,008
BlackRock Fund Advisors 1,433
CaixaBank SA 4,5
DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung 10,6
Erste Group Bank AG 5,661
Fidelity Management & Research Co. LLC 2,485
The Vanguard Group, Inc. 1,856
Wellington Management Co. LLP 4,732
Wiener Städtische Versicherungsverein 4,08
free float 61,209
Adresa: Am Belvedere 1, 1100 Wien
T: 43-5-0100-10100
F: 43-5-01009-10100
I: http://www.erstegroup.com
E: contact@erstegroup.com