Personál
Počet zaměstnanců na konci roku
Staff turnover in EUR
Turnover Label
Akcie denominované v EUR
Počet vydaných akcií (v milionech)
Dividenda na akcii
Zisk na akcii bez emise nových akcií
Přhled zisků a ztrát v milionech EUR dle IAS/IFRS
Obrat
Provozní zisk (EBIT)
Zisk před zdaněním (EBT)
Annual net profit/ loss
Rozvaha v milionech EUR IAS/IFRS
Aktiva
Celková běžná aktiva
Celková fixní aktiva
Celková aktiva
Závazky
Celkové krátkodobé závazky
Celkové dlouhodobé závazky
Oprávky celkem
Základní kapitál
Celkové závazky
Management:
Andreas Treichl
Stefan Dörfler
Petr Brávek
Peter Bosek
Ingo Bleier
Bernhard Spalt
Alexandra Habeler-Drabek
Představenstvo:
Friedrich Rödler
Wilhelm Rasinger
Regina Haberhauer
Michèle F. Sutter-Rüdisser
Maximilian Hardegg
Matthias Bulach
Martin Grießer
Markus Haag
Marion Khüny
Karin Zeisel
Jozef Pinter
Jordi Gual
John James Stack
Jan Homan
Henrietta Egerth-Stadlhuber
Gunter Griss
Elisabeth Krainer Singer-Weiss
Brian D. O'Neill
Barbara Pichler
Andreas Lachs
Struktura akcionářů v %:
Andere Syndikatspartner der Aktionärsvereinbarung Erste Stiftung, Sparkassen und CaixaBank 3,08
Caixa Bank 9,92
Erste Stiftung 11,41
Sparkassen & Sparkassenstiftungen 5,95
employee 0,8
free float 68,84
Adresa: Am Belvedere, A-1100 Wien
T: +43-5-0100-10100
F: +43-5-01009-10100
I: http://www.erstegroup.com/
E: investor.relations@erstegroup.com