Personál
Počet zaměstnanců na konci roku
Staff turnover in EUR
Turnover Label
Akcie denominované v EUR
Počet vydaných akcií (v milionech)
Dividenda na akcii
Zisk na akcii bez emise nových akcií
Přhled zisků a ztrát v milionech EUR dle IAS/IFRS
Obrat
Provozní zisk (EBIT)
Zisk před zdaněním (EBT)
Annual net profit/ loss
Rozvaha v milionech EUR IAS/IFRS
Aktiva
Celková běžná aktiva
Celková fixní aktiva
Celková aktiva
Závazky
Celkové krátkodobé závazky
Celkové dlouhodobé závazky
Oprávky celkem
Základní kapitál
Celkové závazky
Management:
Představenstvo:
Huw Evans
Hai Thanh Trinh
Julian Healy
Kathryn Matthews
Peter Hames
Thuy Bich Dam
Struktura akcionářů v %:
Allspring Global Investments LLC 5,752
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. 1,573
City of London Investment Management Co. Ltd. 11,129
Hargreaves Lansdown Asset Management Ltd. 6,92
ICM Investment Management Ltd. 1,805
Janus Henderson Investors UK Ltd. 3,74
Lazard Asset Management LLC 12,787
Skagen AS (Investment Management) 2,309
Vanguard Global Advisers LLC 1,151
VinaCapital Investment Management Ltd. (Invt Mgmt) 2,585
Freefloat 50,249
Adresa: Trafalgar Court, Les Banques, GY1 3PP St. Peter Port
T: +
F: +
I:
E: