Jakým způsobem?

RoBoT je systém nabízející online přístup k  obchodování s měnovými instrumenty. Klient má možnost uzavírat spotové a termínové obchody včetně prostých konverzí, to vše v reálném čase. Obchodování je ve vysoké míře automatizované, systém je ale pod dohledem dealerů útvaru Treasury. 

Ke vstupu do systému je zapotřebí, aby měl klient uzavřenu tzv. Rámcovou smlouvu („Treasury Master Agreement“, TMA) včetně dodatku, který upravuje přístup do prostředí. Obraťte se prosím na svého bankéře, který pro Vás přístup do systému zařídí.

 

Přihlášení do systému RoBoT

KONTAKT